Become An Expert
Log In

Update Closed-Loop Systemen Lente 2024

Mar 21, 2024

 

Nu het Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD)-congres is afgesloten en bedrijven hun kwartaalverslagen hebben bekendgemaakt, is er een schat aan nieuwe informatie te delen over diabetestechnologie.

 

Gezien de uitgebreidheid van de updates is het te moeilijk om ze samen te vallen in slechts 10 punten.

Daarom heb ik ervoor gekozen om een uitgebreid overzicht te geven met de laatste ontwikkelingen voor elk closed-loop systeem.

 

In deze blogpost krijg je dus een diepgaande update over het huidige landschap van closed-loop systemen.

We zullen ons verdiepen in:

 • Het huidig aantal gebruikers,
 • De real-world prestaties,
 • De tijdlijnen voor verwachte productverbeteringen,
 • En de uitbreidingen van indicaties (waaronder zwangerschap, jonge kinderen, diabetes type 2 en nieuwe insulines).

Daarnaast bekijken we de vooruitgang richting volledige closed-loop systemen, zoals de vereenvoudiging van maaltijdaankondigingen.

 

Blijf lezen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de "artificial pancreas"!

 


 

1. MiniMed 780G

 

Medtronic Diabetes announces world's first approval for MiniMed™ 780G System with Simplera Sync™ disposable, all-in-one sensor - Jan 8, 2024 

 

MiniMed 780G-gebruik en real-world prestaties

 • Het precieze aantal MiniMed 780G-gebruikers is de afgelopen vier jaar niet bekendgemaakt door het bedrijf. Maar op basis van kwartaalupdateswordt geschat dat ongeveer 600 000 mensen wereldwijd dit systeem gebruiken, waardoor het het meest gebruikte closed-loop systeem is.
 • Recente real-world data, waaronder een onderzoek bij meer dan 100.000 personen, toonden een gemiddelde Time In Range (TIR) van 72,3% en Time Below Range (TBR) van 2,0% aan. Bovendien toonden de bevindingen die tijdens ATTD2024 werden gepresenteerd, veelbelovende resultaten voor eerste gebruikers in de Verenigde Staten, met een gemiddelde TIR van 78% en TBR van 1,5% onder 7 499 personen die de MiniMed 780G met Guardian 4-sensoren gebruikten.

 

Updates voor het MiniMed 780G-product

 

MiniMed 780G in Speciale Populaties

 • Resultaten van de CRISTAL studiegepresenteerd door Prof. Benhalima op ATTD2024, benadrukten de prestaties van de MiniMed 780G tijdens zwangerschap. Hoewel het niet resulteerde in een vermindering van de Time In Range tijdens de zwangerschap (TIRp), toonde het wel verbeteringen in TIRp 's nachts, verminderde TBRp, verminderde hypoglycemie unawareness, verminderde glycemische variabiliteit en verbeterde tevredenheid over de behandeling.
 • Voor jonge kinderen van 2-6 jaar is de goedkeuringsstatus van de MiniMed 780G nog niet verleend. Een kleinschalig onderzoek uitgevoerd in Finland in februari 2023 heeft gunstige uitkomsten aangetoond. Medtronic is van plan om de Lenny studie te gebruiken om goedkeuring door de FDA voor deze leeftijdsgroep na te streven.

 • Voor mensen met type 2 diabetes zijn belangrijke stappen gezet met de MiniMed 780G. Real-world data die tijdens ATTD2024 werden onthuld, toonden de ervaringen van 617 personen die zelf aangaven type 2 diabetes te hebben. Indrukwekkend was hun Time In Range (TIR) van 75% en Time Below Range (TBR) van 1,1%. Deze resultaten komen nauw overeen met de prestaties die zijn waargenomen bij mensen met type 1-diabetes. Bovendien belooft een lopend onderzoek in de Verenigde Staten met meer dan 500 deelnemers met type 2-diabetes de prestaties van de MiniMed 780G in deze populatie verder op te helderen.

 

MiniMed 780G-compatibiliteit met Nieuwere Insulines

 • De MiniMed 780G is momenteel goedgekeurd voor gebruik met Novorapid-, Novolog- of Humalog 100 E/ml-insulines.
 • Recente updates geven aan dat de MiniMed 780G ook een CE-label heeft gekregen voor gebruik met Fiasp en LyumjevStudies ter evaluatie van Fiasp bij personen met type 1-diabetes en de MiniMed 780G zijn aan de gang, terwijl voorlopige bevindingen met Lyumjev vergelijkbare algemene prestaties laten zien als Humalog, met een licht verbeterde postprandiale glucose en een lagere TBR.

 

Vorderingen op weg naar een volledig closed-loop systeem

 • Recent onderzoek heeft aangetoond dat de MiniMed 780G goed presteert met vereenvoudigde maaltijdaankondigingen (vaste porties). Daarnaast heeft een door Medtronic ontwikkeld smartwatchgebaseerd maaltijddetectiealgoritme veelbelovende resultaten aangetoond, zoals gepresenteerd op ADA2022. Deze ontwikkelingen duiden op vooruitgang in de richting van een volledig closed-loop systeem.

 

 


 

2. Tandem Control-IQ technologie

 

Tandem Control-IQ gebruik en prestaties in de praktijk

 

Updates voor Tandem Control-IQ technologie

 • Afhankelijk van waar je woont, omvatten de Tandem t:slim X2 pomp software updates nu een integratie met Dexcom G7 en FreeStyle Libre 2 Plus. De integratie van de FreeStyle Libre 2 Plus is momenteel beperkt tot de VS, en het is nog onduidelijk wanneer en of dit naar Europa zal komen. Mogelijk zal in Europa direct de integratie met de FreeStyle Libre 3 aangeboden worden.
 • Daarnaast wordt de langverwachte Tandem Mobi pomp, een semipatchpomp, op dit moment geïntroduceerd in de VS en zal hij naar verwachting begin 2025 in Europa worden gelanceerd. Het Control-IQ algoritme bevindt zich in de Mobi-pomp, die wordt bediend via de Tandem Mobi Mobile app. De Tandem Mobi ondersteunt momenteel de Dexcom G6-sensor, met plannen voor integratie met de Dexcom G7-sensor in het tweede kwartaal van 2024. Daarna zullen de inspanningen worden gericht op de integratie van de FreeStyle Libre 3 sensor.
 • Toekomstige hardware-updates die worden verwacht zijn de Tandem t:slim X3, Mobi tubeless versie, en Sigi pomp, hoewel de tijdlijnen voor deze releases onzeker zijn.
 • Een upgrade van Control-IQ 1.0 naar 1.5  was gepland voor 2024, maar er zijn geen bijgewerkte tijdschema's bekendgemaakt. Met deze update zal het bereik van de totale dagelijkse insulinedosis (van 10-100 U/d tot 5-200 U/d) en het gewicht uitbreiden, waardoor meer mensen Control-IQ technologie zullen kunnen gebruiken.

 

Tandem Control-IQ bij Speciale Populaties

 • Casestudies hebben reeds positieve resultaten aangetoond van de Tandem Control-IQ technologie bij zwangerschap, en de resultaten van de grotere CIRCUIT studie wordt verwacht in 2026.
 • Bovendien heeft Tandem Control-IQ technologie onlangs goedkeuring gekregen in de VS voor kinderen van 2-6 jaar, terwijl de goedkeuring in Europa in behandeling is.
 • Bemoedigende real-world data van mensen met type 2 diabetes die Tandem Control-IQ technologie gebruiken, werden gepresenteerd op ATTD2023. Een aan de gang zijnde studie is bijna voltooid en CEO Mr. Sheridan verwacht dat Control-IQ technologie tegen 2025 op de markt beschikbaar zal zijn voor personen met type 2-diabetes. Bovendien toonden de resultaten van de Close AP+ Study opmerkelijke verbeteringen in de Time In Range bij het gebruik van Tandem Control-IQ bij personen met type 2-diabetes die thuisverpleging nodig hebben.

 

Tandem Control-IQ met Nieuwere Insulines

 • Tandem Control-IQ is goedgekeurd voor gebruik met Novorapid, Novolog of Humalog 100 U/ml insulines.
 • Op ATTD2024 toonde een prospectieve studie een positieve patiënttevredenheid aan met Control-IQ 1.5 en Lyumjev, ondanks slechts minimale glycemische verbeteringen.

 

Vooruitgang naar een volledig closed-loop systeem

 • Onderzoek dat werd gepresenteerd op ATTD2024 onderzocht de impact van het een week lang niet toedienen van maaltijdbolussen onder Tandem Control-IQ gebruikers. Tandem analyseerde gegevens van januari 2020 tot medio 2023 en ontdekte dat 9% van de gebruikers minstens zeven dagen geen bolus toediende. Desondanks behaalden ze een mediane Time in Range (TIR) van 62% met Control-IQ als een volledig closed-loop systeem, iets hoger dan de 59% TIR met bolussen in hybride closed-loop modus. Het is onduidelijk waarom sommige gebruikers gedurende langere perioden geen bolussen toedienen en waarom de TIR hoger is in volledig closed-loop vergeleken met hybride closed-loop modus (62% vs. 59%).

 

 


 

3. Omnipod 5

Omnipod® 5: geautomatiseerd insulinetoedieningssysteem (AID) | Omnipod

Omnipod 5 Gebruik en Real-World Data

 • Het aantal gebruikers van de Omnipod 5 wereldwijd wordt geschat op ongeveer 250 000. Hoewel het apparaat al twee jaar beschikbaar is in de VS, verloopt de uitrol in Europa zeer traag, met een aanvankelijke beschikbaarheid die beperkt is tot personen met type 1-diabetes in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De commercialisering is aan de gang, met plannen om binnenkort in Nederland te lanceren en tegen het einde van 2024 in heel Europa uit te breiden. Insulet noemde Denemarken, Finland, Italië, Noorwegen en Zweden als doelen voor toekomstige lanceringen.

 • Real-world gegevens van bijna 70.000 gebruikers toonden een gemiddelde Time In Range van 68,8% en Time Below Range van 1,1%. Vergelijkbare resultaten werden waargenomen bij de eerste Europese gebruikers, met een gemiddelde Time In Range van 68% bij gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland die de meest agressieve doelstelling van 110 mg/dl of 6,1 mmol/l gebruikten. Bovendien toonde een gerandomiseerde studie in Europa een toename in Time In Range van 44% tot 61% bij volwassenen met type 1-diabetes.

 

Omnipod 5 Product Updates

 • Omnipod 5 werkt met de Dexcom G6 sensor, maar is ook goedgekeurd met Dexcom G7 in de VS, en met de FreeStyle Libre 2 Plus sensor in EuropaLimited market releases met deze sensoren zijn gestart, en verdere lanceringen zijn gepland.

 • De Omnipod 5 kan worden bediend via een handset of via de Omnipod 5 app op Android-telefoons in de VS, met een iPhone app die binnenkort wordt verwacht. De beschikbaarheid van de app in Europa blijft echter onduidelijk.

 

Omnipod 5 in Speciale Populaties

 

Omnipod 5 met Nieuwere Insulines

 • Omnipod 5 is goedgekeurd voor gebruik met Novorapid, Novolog, Trurapi, Kirsty, Humalog of Admelog 100 E/ml insulines.

 • Hoewel hier momenteel geen gegevens over beschikbaar zijn, zijn er meldingen van personen die geconcentreerde insuline gebruiken, zoals Humalog 200 U/ml in het Omnipod 5-systeem. Dit is gedaan om personen die meer dan 200 eenheden insuline per drie dagen nodig hebben, tegemoet te komen. Daarnaast gebruiken sommige mensen een langwerkende insuline die één keer per dag wordt toegediend, naast het Omnipod 5-systeem voor mensen die meer dan 200 insuline-eenheden per dag nodig hebben. Het is belangrijk om op te merken dat deze praktijken off-label gebruik zijn en er is een gebrek aan gegevens die deze benaderingen ondersteunen.

 

Vorderingen op weg naar een volledig closed-loop systeem

 • Interessante ontwikkelingen in het next-gen Omnipod 5 algoritme werd gepresenteerd op ATTD2024. De EVOLUTION studie evalueerde Insulet's volledig closed-loop algoritme in een groep van 9 volwassenen met type 1 diabetes en 8 volwassenen met type 2 diabetes over een periode van drie weken. Bij personen met type 1-diabetes steeg de Time In Range (TIR) van 37% naar 58%, terwijl bij personen met type 2-diabetes de TIR steeg van 52% naar 65%.

  

 


 

4. CamAPS FX

 mylife YpsoPump Hybrid Closed Loop | Bosman diabetes

 

CamAPS FX-gebruik en Real-World Data

 • Ypsomed meldde in november 2023 dat ongeveer 40 000 personen het mylife Loop-systeem gebruikten. Waarschijnlijk is het aantal gebruikers fors toegenomen sindsdien, vooral als we de CamAPS FX gebruikers met de Dana pomp in het Verenigd Koninkrijk meetellen.

 • Op ATTD2023 werden real-world data van 1805 gebruikers getoond, met een gemiddelde Time In Range van 72,6% en Time Below Range van 2,3%Recente bevindingen geven aan dat integratie met FreeStyle Libre 3 ook gunstige resultaten oplevert, met een gemiddelde Time In Range van 72,6% en Time Below Range van 3,1% bij 100 gebruikers.

 

 

Productupdates voor CamAPS FX

 • Het mylife Loop-systeem integreert momenteel met Dexcom G6-sensoren. Integratie met FreeStyle Libre 3 sensoren wordt geleidelijk geïntroduceerd in verschillende Europese landen. De tijdlijn voor integratie met Dexcom G7-sensoren blijft onzeker.
 • CEO Mr Simon Michel deelde tijdens de laatste investeerdersupdate dat CamDiab zijn mylife CamAPS FX App in augustus 2023 heeft ingediend bij de FDA, en dat de mylife YpsoPump in de "komende maanden" ook zal ingediend worden, met als doel een FDA-label te bekomen halfweg 2025.
 • Terwijl de mylife CamAPS FX-app momenteel beschikbaar is voor Android-telefoons, zijn er plannen voor een iOS-app te lanceren, hoewel er geen recente updates over tijdschema's zijn verstrekt.
 • Daarnaast ontwikkelt CamDiab het CamAPS HX algoritme, dat is ontworpen voor gebruik zonder maaltijdbolussen, als een volledig closed-loop systeem dus.

 

CamAPS FX in Speciale Populaties

 

CamAPS FX met Nieuwere Insulines

 • CamAPS FX is goedgekeurd voor gebruik met alle snelwerkende en ultra snelwerkende insulines van 100 E/ml.
 • Hoewel een studie met Fiasp geen significante verschillen in glucoseregeling aan het licht bracht, wijst een recente studie erop dat het gebruik van Lyumjev kan leiden tot een betere postprandiale glucose.

 

Vorderingen op weg naar een volledig closed-loop systeem

 • Op ATTD2024 werden de resultaten van de SMASH-studie gepresenteerd, waaruit blijkt dat vereenvoudigde maaltijdaankondigingen even effectief zijn als koolhydratentellen. Aan het onderzoek namen 46 personen tussen 12 en 20 jaar met type 1-diabetes deel die het CamAPS FX-systeem met Dexcom G6-sensoren gebruikten. De deelnemers volgden ofwel een vereenvoudigd protocol voor maaltijdaankondiging ofwel nauwkeurig koolhydraten tellen, gedurende drie maanden, in willekeurige volgorde. Er was geen verschil in Time In Range (TIR) (70% vs. 71%) of Time Below Range (TBR) (1,8% vs. 1,9%) tussen de twee benaderingen. Dit suggereert een potentiële vermindering van de last tijdens het eten voor mensen die worstelen met koolhydraattellen.
 • CamDiab boekt ook vooruitgang met hun volledig closed-loop algoritme, CamAPS HX, met positieve bevindingen gepubliceerd bij 26 mensen met diabetes type 2, 32 mensen met diabetes in het ziekenhuis, en bij 26 mensen met type 1 diabetes. Een recent onderzoek benadrukt ook het positieve effect op de kwaliteit van leven van dit volledig closed-loop systeem bij mensen met type 1-diabetes.

 

 


 

5. Diabeloop

 Kaleido en DBLG1 Hybrid Closed Loop | Bosman Diabetes

 

Diabeloop-gebruik en Real-World Data

 • Het exacte aantal gebruikers van Diabeloop werd niet bekendgemaakt door het bedrijf, maar er werd eerder vermeld dat meer dan 10 000 personen het gebruiken.

 • Een real-world onderzoek waarbij 3.706 gebruikers betrokken waren, toonde een gemiddelde Time In Range (TIR) van 72,1% en Time Below Range (TBR) van 0,9% aan. Op ATTD2023, werden ook real-world gegevens getoond van 6.658 gebruikers, met een gemiddelde TIR van 71% en TBR van 0,8%.

   

Productupdates voor Diabeloop

 • Sinds de introductie van Diabeloop-Kaleido zijn er belangrijke updates doorgevoerd aan de handset, waaronder een verschuiving naar een zwart naar een wit ontwerp, samen met een vermindering in grootte en gewicht.
 • Diabeloop is compatibel met vier insulinepompen: de Accu-Chek Insight van Roche (nu uit productie genomen), de Kaleido insulinepomp van ViCentra (momenteel verkrijgbaar in Nederland, Frankrijk en Duitsland, met plannen voor een release in het Verenigd Koninkrijk en Italië in 2024), de Dana-i insulinepomp van SOOIL, en de Medisafe With insulinepomp van Terumo (momenteel ook in onderzoek).
 • Diabeloop is momenteel compatibel met de Dexcom G6 en zal naar verwachting in de toekomst integreren met de Dexcom G7, hoewel een tijdlijn voor deze update nog niet beschikbaar is.
 • Een app voor Diabeloop zal naar verwachting in 2024 worden uitgebracht, zoals aangegeven door Erik Huneker tijdens een Zoom Expert Meeting in januari 2024.
 • Daarnaast werkt Diabeloop aan de integratie van inspanningsparameters van smartwatches in hun algoritme, zoals besproken op EASD2023.
 • Diabeloop heeft een apart CE-gelabeld algoritme ontwikkeld voor personen met zeer instabiele type 1 diabetes (DBLHU), evenals licht aangepaste algoritmen voor kinderen (DBL4K) en tieners (DBL4T). Er is momenteel een onderzoek aan de gang in België, Frankrijk en Duitsland om de prestaties van Diabeloop te evalueren bij adolescenten in de leeftijd van 12-18 jaar, met resultaten die in de zomer van 2024 worden verwacht. Deze studie omvat ook het testen van een "Unannounced Meal Management (UMM) module." Eén doel is om deze UMM-module te implementeren in de volgende generatie DBL-producten.
 • Hoewel er geen specifieke tijdlijn beschikbaar is, is er gesproken over een indiening door de FDA en de Japanse autoriteiten.

 

Diabeloop bij Speciale Populaties

 • Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Diabeloop bij zwangerschap of zeer jonge kinderen.
 • Er is zojuist een onderzoek met Diabeloop afgerond bij volwassenen met type 2 diabetes in Frankrijk, en dit toonde een TIR van 76% met een verbetering van 15 punten ten opzichte van controles. De gegevens worden momenteel overwogen voor publicatie.

 

Diabeloop met nieuwere insulines

 • Diabeloop is goedgekeurd voor gebruik met Novorapid en Humalog 100 U/ml.
 • Een onderzoek met een virtuele simulator toonde aan dat Diabeloop veilig kon worden gebruikt met Lyumjev en Fiasp. Wanneer het DBLG1-algoritme werd afgestemd op het specifieke insulinetype, leidde Lyumjev tot een betere TIR in vergelijking met Novorapid. 

 

Vorderingen op weg naar een volledig closed-loop systeem

 • Diabeloop heeft een vereenvoudigde maaltijdaankondiging functie binnen hun DBLG-handset. Een recent onderzoek toonde een vergelijkbare TIR aan tussen personen die deze functie gebruikten en personen die koolhydraten telden.
 • De lopende DBL4T studie evalueert een specifiek Diabeloop-algoritme zonder maaltijdbolusing, met veelbelovende eerste resultaten. Meer details en plannen voor de commercialisering van deze algoritme-update worden verwacht tegen 2025. 

 

 


 

6. Open-source AID-systemen (off-label!)

 

Open-source AID Gebruik en Real-World Data

 

Productupdates voor open-source closed-loop systemen

 

Open-Source AID bij Speciale Populaties

 • Open-source closed-loop systemen worden gebruikt door mensen met type 1 diabetes tijdens de zwangerschap, met beperkte literatuur beschikbaar over dit onderwerp. 
 • Sommige ouders gebruiken open source closed-loop systemen bij kinderen jonger dan 6 jaar, hoewel specifieke gegevens over deze populatie ontbreken.
 • Verschillende personen met type 2 diabetes gebruiken open-source closed-loop systemen. Een recent rapport met zeven personen die open-source Loop gebruiken, toonde een gemiddelde TIR van 93%.

 

Open-source closed-loop systemen met Nieuwere Insulines

 • Veel gebruikers van open-source closed-loop systemen kiezen voor ultrasnelwerkende insulines zoals Fiasp of Lyumjev.
 • Daarnaast mengen sommige mensen hun insulines, hoewel er weinig gegevens beschikbaar zijn over deze praktijk.

 

Vorderingen op weg naar een volledig closed-loop systeem

 • Veel gebruikers gebruiken open source closed-loop systemen als volledige closed-loop systemen, waarbij ze vaak de functie "UnAnnounced Meal" activeren. Deze functie werkt naar verluidt effectief met ultrasnelle insulines zoals Lyumjev.
 • Resultaten van de Pancreas4All studie, gepresenteerd op ISPAD2023, toonden de haalbaarheid aan van het gebruik van AndroidAPS als een volledig closed-loop systeem. Deze studie betrof 16 mensen met type 1 diabetes die AndroidAPS gebruikten met koolhydraten tellen, eenvoudige maaltijdaankondiging en zonder maaltijdbolussen, elk gedurende drie dagen. Er werden geen klinisch significante verschillen in glucoseregeling waargenomen, wat wijst op de potentiële werkzaamheid van AndroidAPS als een volledig closed-loop systeem.

 

 


 

7. Insulin-only iLet BetaBionics

 

 Mark Hopman, R.Ph, MBA on LinkedIn: Beta Bionics Announces the Nationwide Launch of the iLet Bionic Pancreas…

 

iLet Gebruik en Real-World Data

 • Het iLet-systeem begon de commercialisering in de VS in de zomer van 2023, maar specifieke gebruikersaantallen zijn nog niet gekend.

 • Hoewel er nog geen real-world data beschikbaar zijn, toonde een groot onderzoek waarbij 219 personen met type 1-diabetes betrokken waren, een gemiddelde Time in Range (TIR) van 65% en Time Below Range (TBR) van 1,8%.

   

iLet Product Updates

 • De iLet Bionic Pancreas kreeg op 22 mei 2023 goedkeuring van de FDA voor personen met type 1-diabetes van 6 jaar en ouder. Het is echter onduidelijk of er een CE-label is aangevraagd en er zijn geen plannen bekendgemaakt voor uitrol buiten de VS.
 • De iLet Device is compatibel met Dexcom G6 en Dexcom G7 sensoren. Beta Bionics heeft een partnership gesloten met Sensionics voor potentiële integratie met de Eversense sensor, hoewel er geen tijdlijn is verstrekt.
 • Daarnaast ontwikkelt Beta Bionics een bihormonaal closed-loop systeem genaamd iLet Duo, dat insuline en glucagon bevat. Initiële resultaten van 20 volwassenen met type 1-diabetes toonden veelbelovende resultaten, met een TIR van 78,4%. Een groter onderzoek naar iLet Duo, dat oorspronkelijk gepland stond voor 2023, is echter al meerdere keren uitgesteld.

 

iLet in Speciale Populaties

 • Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over het gebruik van het iLet-systeem bij zwangerschap of bij kleine kinderen.
 • Dr. Steven Russell, Chief Medical Officer bij Beta Bionics, vertelde in een interview dat voorlopige studies suggereren dat de versie met alleen insuline van de iLet gunstig kan zijn voor mensen met type 2 diabetes. Deze onderzoeken zijn echter nog niet gepubliceerd en bevinden zich in een vroeg stadium.

 

iLet met Nieuwere Insulines

 • Het iLet-systeem is goedgekeurd voor gebruik met Novorapid-, Humalog- en Fiasp PumpCart-insulineformuleringen van 100 E/ml.

 

Naar een volledig closed-loop systeem

 • Gebruikers van het iLet apparaat gebruiken maaltijdaankondigingen in plaats van koolhydraattellen. Hoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat Beta Bionics een volledig closed-loop systeem ontwikkelt, kunnen er ontwikkelingen volgen naarmate de resultaten de huidige maaltijdaankondigingen worden geëvalueerd.

 

 


 

8. Opkomende closed-loop systemen

 

 

Hier zijn enkele nieuwe closed-loop systemen die momenteel in opkomst zijn:

 

1. AP6 (INREDA)

 

 

 

 

2. TouchCare Nano-systeem (Medtrum)

 

Medical iOS application - TouchCare® Nano - Medtrum - training / diabetes management / sharing

 

 • Dit closed-loop systeem is naar verluidt beschikbaar voor commercieel gebruik in verschillende landen, waaronder Tsjechië (met 150 gebruikers), Estland (met 70 gebruikers), Griekenland (met 30 gebruikers) en Slovenië (met 10 gebruikers), evenals in Zweden, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Hongarije en Slovenië (informatie verstrekt door een vertegenwoordiger van Medtrum op de ATTD2024-stand). Wetenschappelijke informatie of handleidingen voor dit systeem zijn echter niet direct online beschikbaar.

 

 

3. Tidepool Loop (Tidepool)

 

To the left, a phone displays the Tidepool Loop. To the right, an Apple Watch also displays Tidepool Loop.

 

 

 


 

9. Diabetes Simulatoren voor Versnelde Resultaten

 

 

 

Van oudsher zijn we voor elk nieuw diabetesalgoritme sterk afhankelijk van menselijke tests, een proces dat veel tijd en middelen kost.

Er is echter een groeiende beweging die pleit voor het gebruik van moderne technieken zoals virtuele simulators om closed-loop algoritmen te testen.

Deze verschuiving belooft de vooruitgang op dit gebied aanzienlijk te versnellen.

 

Helaas zijn er momenteel maar weinig officiële simulators beschikbaar.

 

Op ATTD2024 introduceerde prof Peuscher (Ulm University of Applied Sciences, Duitsland) echter verschillende open-source diabetessimulatoren, ontwikkeld door de community (en hemzelf).

 

Deze tools zijn hieronder opgesomd om ervoor te zorgen dat onderzoekers op de hoogte zijn van deze gratis hulpmiddelen,

die hun onderzoeken kunnen versnellen en mogelijk sneller toegang bieden tot verbeterde closed-loop algoritmen.

 

 

Gezien het potentieel voor exponentiële verbetering in closed-loop algoritmen, vooral met de integratie van kunstmatige intelligentie en aanvullende parameters zoals inspanning, hartslag, ketonen en lactaat, worden onderzoekers aangemoedigd om deze gratis bronnen te verkennen bij het uitvoeren van onderzoek naar closed-loop algoritmen.

 

Er is een enthousiaste community actief bezig met deze open-source diabetessimulatoren.

Als je meer wilt weten over deze open-source oplossingen, kun je contact opnemen met de auteurs en deelnemen aan hun Discord chat of deelnemen aan hun online bijeenkomsten.

 

 


 

10. Closed-loop systemen kosteneffectief voor mensen met type 1 diabetes

 

 

 

Nu closed-loop systemen de standaardzorg worden voor mensen met type 1-diabetes, worden vergelijkbare glycemische resultaten waargenomen bij mensen met type 2-diabetes.

De vraag blijft echter: zullen deze systemen terugbetaald worden?

 

Dit hangt af van lobbywerk en de bereidheid van elk land om fondsen toe te wijzen.

 

Een publicatie van Prof Chantal Mathieu en Prof Pieter Gillard beschrijft dat hoewel de evidentie nog beperkt is, de meeste gegevens aantonen dat closed-loop systemen minder kosten dan de betalingsbereidheid per gewonnen QALY in verschillende landen.

 

Er worden ook aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat alle voordelen van closed-loop systemen grondig worden meegenomen in deze analyses.

De hoop is dat dit bewijs de kosteneffectiviteit van closed-loop systemen zal aantonen voor personen met alle vormen van insulineafhankelijke diabetes, inclusief personen met type 2-diabetes die insulinetherapie nodig hebben.

 

 


 

Samengevat, er is aanzienlijke vooruitgang geboekt voor de beschikbare closed-loop systemen, met talrijke updates in het verschiet.

Bovendien verwachten we dat er meerdere nieuwe closed-loop systemen op de markt komen, wat we toejuichen omdat meer opties tot betere zorg kunnen leiden.

 

Als je jezelf vertrouwd wilt maken met al die verschillende closed-loop systemen en toegang wilt krijgen tot uitgebreide educatieve bronnen op één handige locatie, zoek dan niet verder!

We hebben tijdbesparende video's ontwikkeld die alle closed-loop systemen stap voor stap uitleggen, toegankelijk vanaf je telefoon en beschikbaar in 30 talen.

Klik hier voor een 7-daagse GRATIS proefversie van ons Diabetes Technologie Expert Programma en laat diabetes technologie niet aan je voorbij gaan!

 

 

Veel groetjes,

 

Update Closed-Loop Systemen Lente 2024

#ATTD2024 updates (EN)

Toegang tot CGM-gegevens op je Smartwatch: een Stapsgewijze Handlei...

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter