Become An Expert
Log In

#ATTD2023: updates over closed-loop systemen

Mar 02, 2023
 

Welkom bij deze eerste uitgebreide blogpost over het ATTD2023! 

In deze post krijg je de meest recente updates over closed-loop systemen die zijn besproken op het congres.

Lees verder om te ontdekken welke updates er zijn over de 

 1. MiniMed 780G, 
 2. Tandem Control IQ,
 3. Omnipod 5,
 4. Diabeloop, 
 5. CamAPS FX, 
 6. INREDA,
 7. en het nieuwe volledige closed-loop algoritme van Dexcom: Project Liberty!

 

PS: ter herinnering, volgende afkortingen worden gebruikt:

 • TIR = time in range = tijd tussen de 70 en 180 mg/dl of 3.9 en 10 mmol/l (doel bij meeste mensen met diabetes: >70%)
 • TBR = time below range = tijd < 70 mg/dl of 3.9 mmol/l (doel bij meeste mensen met diabetes: <4%)
 • GMI = Glucose Management Indicator = geschat HbA1c op basis van sensordata (doel bij meeste mensen met diabetes: <7%)

 


 

1. MiniMed 780G

 

Medtronic MiniMed™ 780G-insulinepomp | Medtronic Diabetes Nederland

 

Real-world data van 61 481 gebruikers van de MiniMed 780G

Er zijn alsmaar meer mensen die de MiniMed 780G gebruiken, en de resultaten uit al die CareLink rapporten blijven zeer goed:

 • de gemiddelde TIR bij >61 000 gebruikers wereldwijd is 73%,
 • de TBR slechts 1.7%,
 • en de GMI 6.9%!

Daarmee is de MiniMed 780G het enige closed-loop systeem dat op zo'n grote schaal systematisch een gemiddelde GMI <7% kan aantonen.

Opgelet: dit zijn gemiddeldes. Niet iedereen haalt een TIR van 73%...

 

Hier zie je dat de helft van de mensen (50%) op een MiniMed 780G géén GMI <7%, TIR >70% én TBR <4% behalen!

 

Je glycemiecontrole bij een closed-loop systeem hangt namelijk ook af van:

 • hoe goed je geregeld was voor de start van een closed-loop systeem,
 • je leeftijd (oudere mensen doen het vaak beter dan de kinderen en adolescenten),
 • het aantal keer dat je een insulinebolus geeft (bij MiniMed 780G werd reeds aangetoond dat >4x/d bolussen geassocieerd was aan betere resultaten in vergelijking met minder bolussen)
 • en je instellingen (bij MiniMed 780G werd reeds aangetoond dat de beste resultaten behaald worden bij een streefwaarde van 100 mg/dl of 5.6 mmol/l en een actieve insulinetijd van 2 uur).

 

Trends in maaltijdbolussen bij >61 000 MiniMed gebruikers

 

In deze real-world data van >61 000 mensen werden heel wat interessante zaken opgemerkt, waardoor Medtronic ook enkele aanbevelingen kan formuleren rond het gebruik van maaltijdbolussen.

 

De meeste mensen gebruiken een koolhydraatratio van 10 g/E

Uit de real-world data blijkt dat de koolhydraatratio gemiddeld ingesteld wordt op 10 g/E.

 • Bij de mensen >15 jaar was dit relatief stabiel op 5-10 g/E. Prof Cohan zei dat waarschijnlijk veel mensen voor het gemak de koolhydraatratio op 10 g/E zetten, en dat hij dit soms ook deed. Zijn voorstel was om het vooral niet te moeilijk te maken.
 • Bij de kinderen ≤ 15 jaar lag de gemiddelde koolhydraatratio iets hoger, namelijk gemiddeld 12.9 g/E, met iets meer variatie binnen deze groep. 

 

"Simplify, simplify, simpify or you could do as me: just pick 10 g/U" - prof Ohad Cohen

 

Minder tijdsblokken koolhydraatratio volstaan (1-2 bij volwassenen en 2à3 bij kinderen)

Als je kijkt naar het aantal koolhydraatratio's dat per dag gebruikt wordt, zie je dat er gemiddeld maar 2 koolhydraatratio's gebruikt worden.

 • Bij de mensen >15 jaar was dit gemiddeld 1.9 koolhydraatratio's per dag, bij de kinderen ≤ 15 jaar was dit gemiddeld 2.4 koolhydraatratio's per dag.
 • De meerderheid van de mensen op MiniMed 780G gebruikt <2 koolhydraatratio's per dag.

 

Verder onderzoek van Medtronic toont er geen relatie was tussen het aantal gebruikte koolhydraatratio's per dag en de TIR.

Het voorstel is daarom om het ook hier simpel te houden:

 • 1à2 koolhydraatratio's voor volwassenen
 • en 2à3 koolhydraatratio's per dag voor kinderen volstaan. 

 

Laat bij kinderen de input van de grammen koolhydraten en de koolhydraatratio "meegroeien"

Wat wel opviel is dat na verloop van tijd de gemiddelde TIR lijkt te zakken, vooral bij de kinderen: -10.5% daling TIR bij kinderen ≤ 15 jaar over 12 maanden.

 

 

Er werd gezocht naar een oorzaak, en ze denken dat dit ligt aan het feit dat er onvoldoende grammen koolhydraten ingevoerd worden en de koolhydraatratio onvoldoende versterkt wordt.

 • Over 12 maanden werd namelijk een progressieve stijging gezien van de totale insulinedagdosis, wat je ook zou verwachten bij kinderen die op een jaar tijd toch wat groeien.
 • Het aantal grammen koolhydraten per dag bleef echter stabiel, wat je niet zou verwachten. Kinderen die groeien, eten normaal meer.
 • En de koolhydraatratio bleef ook redelijk stabiel, terwijl je zou verwachten dat die nog meer zou versterkt (verlaagd) worden op 12 maanden tijd.

Bij kinderen is het dus extra belangrijk om te letten op een correcte input van de grammen koolhydraten en een correcte instelling van de koolhydraatratio. 

Het aantal grammen koolhydraten per dag over een jaar tijd zou moeten stijgen, en de koolhydraatratio over een jaar zou moeten versterken (verlagen) conform de fysiologische groei.

 

 

Wat als je niet bolust voor de maaltijd?

De MiniMed 780G lijkt veilig te zijn bij mensen die zeer weinig bolussen, doch dit ging wel ten koste van 10% TIR.

 • In een studie met 14 MiniMed 780G gebruikers werd getoond dat de TIR met 5.5 bolussen per dag 78% was, en bij 1.7 bolussen per dag 68%. 

 

Er werd ook een studie getoond waarbij gekeken werd naar de postprandiale glycemie bij maaltijden met een verschillende koolhydraatportie, als je er niet voor bolust.

 • Bij de maaltijden van ≤ 20 gram koolhydraten werd geen significant verschil gezien in postprandiale glycemie. De MiniMed 780G kan dit dus perfect opvangen.
 • Bij maaltijden van > 20 gram werd wel een verschil gezien, wat toenam naarmate je meer koolhydraten innam.
 • Maaltijden tot 80 gram werden getest, en bij geen enkel maaltijd werd een ketoacidose of andere problemen opgemerkt, waardoor wordt gesteld dat het veilig is om niet te bolussen voor maaltijden tot 80 gram.

 

Van beide studies mochten geen foto's genomen worden, die gingen nog gepubliceerd worden.

 

Het besluit is hier dus dat mensen die niet voor elke maaltijd bolussen, niet moeten uitgesloten worden voor closed-loop systemen.

Ook deze studie (Akturk et al. DTT 2022) kwam tot dezelfde conclusie bij Tandem Control IQ.

 

Wat als je niet kan koolhydraattellen? 

In een recent gepubliceerde studie (Petrovski et al. Diabetes Care 2023 - die ook reeds besproken werd op ISPAD2022), werd aangetoond dat vaste porties bijna evengoed werken als koolhydraattellen.

 • De TIR bij vaste porties ("fix meal management") was 74%,
 • in vergelijking met een TIR van 80% bij koolhydraattellen ("flex meal management").

Hieruit werd besloten dat mensen die niet kunnen koolhydraattellen zeker niet mogen uitgesloten worden voor deze technologie.

Het is met andere woorden dus niet langer nodig om te kunnen koolhydraattellen om in aanmerking te komen voor de MiniMed 780G (of andere closed-loop systemen).

 

Over het algemeen worden closed-loop systemen dus aangebevolen aan iedereen met type 1 diabetes,

ookal is het iemand die misschien niet voor elke maaltijd zal bolussen, of kan hij/zij niet koolhydraattellen.

 

 

Bij een vette maaltijd volstaat het om enkel de koolhydraten in te geven

Medtronic deed een "pizzastudie" om te kijken hoe je best kan omgaan met een vette maaltijd bij de MiniMed 780G.

 • Hiervoor hebben ze eerst het exacte aantal koolhydraten, vetten en proteinen laten bepalen van 2 stukken standaard pizza.
 • Dan lieten ze 15 volwassenen met type 1 diabetes op de MiniMed 780G 9 maandagavonden na elkaar 2 stukken standaard pizza eten:
  • 3 x in manuele modus met ingeven van enkel de koohydraten (TIR was dan 65%, TBR 6%),
  • 3 x in closed-loop met ingeven van enkel de koolhydraten (TIR 86%, TBR 2.7%),
  • en tenslotte 3 x in closed-loop met een "vaste bolus" (TIR 78%, TBR 2.5%).

 

Ook hier was het besluit dat vaste bolussen het bijna evengoed deden dan koolhydraattellen,

en dat de glycemiecontrole zeer goed was ondanks het feit dat de vetten en proteïnen niet meegeteld werden.

 

Bij de MiniMed 780G volstaat het dus om bij een vette maaltijd maaltijd enkel de koolhydraten in te geven (zonder rekening te houden met vet en proteïnen).

 

 

Bij sporten gebruik je best een tijdelijke streefwaarde van 90 min vóór sport en 25% minder maaltijdinsuline

Wat betreft sporten werd een mooie studie getoond over verschillende manieren om om te gaan met sporten met de MiniMed 780G.

 • Dr McCarthy kreeg 80 000 euro funding om deze SMART studie (Optimising glycemia around physical excersise with advanced hybrid closed-loop therapy use in type 1 diabetes) te doen.
 • 10 mensen met type 1 diabetes op de MiniMed 780G deden 3x 45 minuten matig intensieve sport 90 min na het ontbijt
 • Ze stelden hun insulineafgifte in op 3 verschillende manieren
  • 100% bolusinsuline en tijdelijke streefwaarde bij de start van sporten,
  • 25% reductie van bolusinsuline en tijdelijke streefwaarde van 90 minuten vóór sporten,
  • en 25% reductie van bolusinsuline en tijdelijke streefwaarde van 45 minuten vóór sporten

 

Er werd vooral gekeken naar de glycemiecontrole tijdens tot 105 minuten na het sporten.

 • Als de bolusinsuline volledig werd gegeven, en de tijdelijke streefwaarde slechts gestart wordt bij de start van sporten, hadden de deelnemers maar liefst 34% TBR!
 • Als daarentegen de bolusinsuline met 25% verminderd werd, en de tijdelijke streefwaarde gebruikt werd van 90 minuten vóór sporten, was de TBR slechts 1.1%.

Deze laatste strategie kon hier dus alle sportgerelateerde hypoglycemie vermijden, en dit zonder toename van de hyperglycemie (TIR in deze groep was 82%).

 

What's next?

In plaats van zich te focussen op een nog betere glycemiecontrole met TIR van 80-90%,

probeert Medtronic in zijn pipeline vooral om het systeem makkelijker te maken, zodat het voor meer mensen toegankelijk is.

 

Dit plannen ze te doen met

 • automatische maaltijddetectie (in een sessie over hun Klue algoritme blijkt dat ook de drinkbewegingen succesvol konden geintegreerd worden)
 • en de makkelijkere Simplera CGM.

 

Een timeline voor deze 2 updates werd niet gegeven, maar de promoslides zijn er wel al.

 

Tenslotte zijn er ook geruchten dat Medtronic Eoflow zou overkopen

In dat geval zal het SmartGuard algoritme mogelijk beschikbaar komen met een EoPatch X pomp, waarmee Medtronic direct een degelijke patchpomp heeft...

 

 

 


 

2. Tandem Control IQ

 

 Control-IQ Technology | Tandem Diabetes Care

 

Volgens de laatste kwartaalupdate van Tandem zijn er ondertussen wereldwijd maar liefst 420 000 mensen die een Tandem t:slim X2 pomp gebruiken.

Er wordt geschat dat 2/3 hiervan (280 000 mensen) ook Control IQ gebruiken, wat van Tandem Control IQ het meest gebruikte closed-loop systeem ter wereld maakt

 

Effect vanaf dag 1

Uit een meta-analyse van de 3 "pivotal" gerandomiseerde studies (n=369, leeftijden 2-72) met Tandem Control IQ werden onder andere volgende besluiten getrokken:

 • de TIR steeg van 57% naar 70%, en het HbA1c zakte van 7.5% naar 7.0%
 • en de TIR steeg vanaf de eerste dag dat Control IQ gebruikt werd.

 

Deze data zijn gelijkaardig aan de grotere real-word datasets:

 

Control IQ bij type 2 diabetes

Op dit moment zouden er ook ongeveer 20 000 mensen die Tandem Control IQ off-label gebruiken bij type 2 diabetes.

Tandem is van plan om hiervoor ook een officiële indicatie aan te vragen.

 • Op het ADA2022 werden reeds real-world data getoond dat Tandem Control IQ ongeveer hetzelfde effect heeft bij mensen met type 2 diabetes als met type 1 diabetes.
 • Op DTM2022 werd een prospectieve "feasability study" getoond dat Tandem Control IQ veilig en effectief was bij 30 mensen met type 2 diabetes.
 • Een echte "pivotal" studie om de indicatie te bekomen zal gepland worden op korte termijn. 

 

Op het ATTD2023 werden real-world data getoond van n=936 mensen met type 2 diabetes op Tandem Control IQ.

 • Deze mensen hadden minimum 1 maand Basal IQ gedragen en dan 3 maanden Control IQ.
 • 3 maanden na switchen van Basal IQ naar Control IQ steeg de TIR van 63% naar 71%.
 • Zoals verwacht was er enerzijds een beter resultaat bij de mensen die voordien goed geregeld waren, en anderzijds meer verbetering bij de mensen die voordien slechter geregeld waren. 
 • De TBR leek niet significant te verschillen.

Deze resultaten zijn dus opnieuw gelijkaardig aan het effect van Tandem Control in Type 1 diabetes.

 

What's next?

 

 • Ergens in de 2de helft van 2023 zal de Mobi pomp gelanceerd worden in Amerika, een semi-patchpomp die 50% kleiner is dan de t:slim X2 pomp. 
 • Via een "Tandem Choice Program" zullen mensen die de t:slim X2 gebruiken zonder meerkost kunnen switchen naar de Mobi, ookal is hun t:slim X2 pomp nog in garantie. 
 • Ook de verwachte update van Tandem Control voor integratie van de Dexcom G7 (2de helft 2023) en Libre3 (2023/2024) zal zonder meerkost aangeboden worden aan de gebruikers.
 • Deze zomer wordt ook een update verwacht van het t:connect platform naar het nieuwere Tandem Source (in Amerika dan cfr in Europa is dit nog niet beschikbaar).
 • En Tandem werkt tenslotte ook aan een volledig closed-loop systeem...

 

 


 

3. Omnipod 5

 Omnipod 5 Resources | Omnipod

 

Trage rollout Omnipod 5 in Europa

Volgens de laatste kwartaalupdate van Insulet zijn er ondertussen 100 000 mensen die de Omnipod 5 gebruiken in Amerika.

De Omnipod 5 heeft sinds 1-2023 een CE-label, doch de uitrol in Europa gaat heel traag.

 • UK zal als eerste mogen starten midden 2023, en pas eind 2023 mag Duitsland starten.
 • De rest van Europa zou moeten wachten tot 2024. 

 

De trage commercialisatie zou te maken hebben met de noodzaak aan goedkeuringen voor de data privacy, die van land tot land verschillen.

 • Omnipod 5 werkt namelijk met real-time uploads naar Glooko via een ingebouwde SIMkaart in hun PDM.
 • De Omnipod 5 app zou daarbij in een eerste fase nog niet beschikbaar zijn in Europa.

 

Enkel mensen op laagste streefwaarde behalen een gemiddelde TIR van 71%

Op het ATTD2023 werden real-world data getoond van de eerste n=31 691 Omnipod 5 gebruikers in Amerika.

 • Er werd geen gemiddelde overall TIR getoond, enkel een opsplitsing van de TIR als je de verschillende streefwaardes gebruikt. Hierbij valt het op dat enkel een TIR van rond de 70% bereikt wordt als je de laagste streefwaarde gebruikt.
  • Bij een streefwaarde van 110 mg/dl of 6.1 mmol/l behalen de mensen een TIR van 71%,
  • bij een streefwaarde van 120 mg/dl of 6.7 mmol/l wordt een TIR van 63% behaald,
  • en bij een streefwaarde van 130-150 mg/dl of 7.2-8.3 mmol/l bedraagt de gemiddelde TIR slechts 55%.
 • Opvallend is wel het lage % TBR of hypoglycemie: slechts 1.2% zelfs bij de laagste streefwaarde.

 

Adolescenten behalen ondanks Omnipod 5 met laagste streefwaarde geen gemiddelde TIR >70%

 

Binnen de groep die de laagste streefwaarde van 110 mg/dl o f 6.1 mmol/l gebruikte, was er wel wat variatie op basis van de leeftijd.

 • De jongste kinderen en de volwassenen >65 jaar behaalden de beste resultaten met een TIR van rond de 75%.
 • De adolescenten hadden het meeste moeite om een goede glycemiecontrole te behalen, met een TIR van rond de 65%.

 

Betere resultaten als je ≥ 4x/d bolust

Uit de real-world data leren we ook dat de mensen die veel bolussen (≥4x/d) betere resultaten behalen.

Dit komt overeen met de associaties die in het verleden opgemerkt werden bij real-world gebruikers van Tandem Control IQ en MiniMed 780G.

 

In de eerste maanden zal de koolhydraatratio waarschijnlijk met 10-20% moeten "versterkt" worden

Uit een data analyse van de pivotal study blijkt dat na 3 maanden gebruik van de Omnipod 5 de koolhydraatratio versterkt werd met 11à20%, wat aangeeft dat zorgverleners moeten voorbereid zijn om de koolhydraatratio zo nodig te versterken om postprandiale hyperglycemie te voorkomen (klik hier voor poster en bijhorende audio).

 • Ook interessant was dat als je de 450-regel gebruikt, je waarschijnlijk de koolhydraatratio zal onderschatten met 13-22% voor mensen vanaf 10 jaar, en met 40-49% voor kinderen <10 jaar. 
 • Als je kijkt naar de gemiddelde koolhydraatratio bij Omnipod 5 lijkt die ook iets lager te liggen dan bij de Minimed 780G cfr gemiddelde koolhydraatratio bij volwassenen bedroeg 8.3 g/E.

 

"Easy to teach and easy to learn"

Al die nieuwe technologie doet natuurlijk vragen rijzen over hoeveel tijd en energie het gaat kosten om dit allemaal uit te leggen aan mensen die het echt gaan moeten gebruiken.

Een van de kenmerken van patchpompen, is wel dat het aanleren ervan makkelijker gaat.

 

Dit werd nu ook aangetoond in deze studie met 48 diabeteseducatoren van UK en 27 educatoren van Duitsland. 

 • De tijd die nodig was voor de opstart van de Omnipod DASH (n=105) werd vergeleken met de tijd die nodig is voor de opstart van een katheteromp (n=164)
 • Bij de Omnipod DASH zou dit maar 107 minuten geweest zijn, 15 minuten minder dan bij een katheterpomp.
 • Daarbij werd er geen verschil opgemerkt tussen een virtuele uitleg of een uitleg face-to-face.

 

Toekomstig onderzoek Omnipod 5

Insulet gaf aan te werken aan devolgende prioriteiten:

 • Omnipod 5 bij mensen met type 2 diabetes:
  • de eerste studie met 24 volwassenen toonde goede resultaten (Davis et al. Diabetes Care 2023),
  • en een "pivotal" studie met 350 mensen met type 2 diabetes zal binnen enkele weken starten in Amerika (SECURE-T2D).
 • Omnipod 5 in het ziekenhuis: de eerste studie bij 16 mensen met type 1 en type 2 diabetes is afgerond (AIDING Feasability Trial)
 • Omnipod 5 direct na diagnose van type 1 diabetes bij kinderen: deze Franse studie werd gestart bij 112 kinderen (AP-AT-DIAGNOSIS)

 

What's next?

Insulet herhaalde hun plannen om een basis Basal-Only Pod op de markt te brengen tegen 2024 voor volwassenen met type 2 diabetes.

 • Deze wordt niet bestuurd door een controller en er kunnen dus geen instellingen ingevoerd worden.
 • Hij bevat enkel een vaste dosis basale insuline.

 

Ook vernoemd, maar zonder timeline:

 • de integratie van Dexcom G7 en Libre sensor in Omnipod 5
 • en een Omnipod 5 app voor iPhone.

 

 


 

4. Diabeloop

 

Accu-Chek Insight insulinepomp | Mediq

 

Real-world data van 6 658 gebruikers

Op het ATTD2023 werden real-world data getoond van 6 658 gebruikers van DBLG1 in Duistland, Spanje, Italië, Zwitserland en Nederland.

 • De gemiddelde overall TIR bedroeg 71% en TBR slechts 0.8%.
 • Deze glycemieresultaten waren relatief stabiel over de 5 landen. 

 

Lessen uit real-world data: pas geregeld je instellingen aan

Bij het nakijken van real-world data van Duitsland werd een duidelijk verband opgemerkt tussen het aanpassen van je streefwaarde en je glycemiecontrole.

Hieruit werd besloten dat het wel degelijk zinvol om af en toe je streefwaarde aan te passen.

 

Volledig closed-loop systeem in ontwikkeling

Diabeloop kondigde aan dat ze een studie gestart zijn bij 50 adolescenten met type 1 diabetes met een volledig closed-loop algoritme, dankzij hun Unannounced Meal Management (UMM) module.

De eerste resultaten zouden veelbelovend zijn.

 


 

5. CamAPS FX

 

 

Real-world data van 1 805 gebruikers

Op het ATTD2023 werden real-world data getoond van 1805 gebruikers van CamAPS FX.

 • De gemiddelde TIR was 73% en TBR 2.3%.
 • De jongste kinderen ≤6 jaar deden het iets minder goed met een TIR 67% en TBR 3.0%.
 • De hoge tijd in automodus (95%) wijst op een goede draagbaarheid van het systeem.

 

Koolhydraatratio versterken heeft minder effect bij CamAPS FX

Prof dr Roman Hovorka overliep de stellingen uit een recent zeer interessant opiniestuk (Messer et al. DTT 2023).

Hij was akkoord met de meeste stellingen, behalve met de noodzaak om de koolhydraatratio te intensifiëren. 

 • CamAPS FX heeft namelijk een zelflerend algoritme, op basis van trends in het algemeen, over de dag en na de maaltijden (postprandiaal). 
 • Als je een te sterke / "lage" koolhydraatratio gebruikt met als gevolg grote maaltijdbolussen, dan wordt dit postprandiale zelflerend algoritme onderdrukt om hypoglycemie te voorkomen.
 • Dit kan dan leiden tot meer onregelmatige postprandiale glycemie.

 

Lancering mylife Loop met Libre3 in UK, Nederland en Zwitserland midden 2023

Mylife Loop is het CamAPS algoritme in combinatie met de YpsoPump. (CamAPS met de Dana pomp zal niet gecommercialiseerd worden buiten UK.)

Je kan hier kiezen voor 2 sensoren:

 • mylife Loop met Dexcom G6: dit is reeds beschikbaar in verschillende Europese landen 
 • of mylife Loop met Libre3: dit wordt reeds zonder problemen gebruikt door 450 mensen met type 1 diabetes in Duitsland.

De extra optie om ook te kiezen voor de Libre3 zal midden 2023 ook beschikbaar worden in UK, Nederland en Zwitserland.

 

Als je kiest voor Libre3 kan je dataverlies tijdens de opwarmperiode voorkomen

Normaalgezien heb je tijdens de opwarmperiode van je sensor geen data voor je closed-loop systeem. De meeste systemen schakelen dan 1à2 uur over naar de manuele modus.

 

Bij de Libresensoren is de opwarmperiode maar 1 uur in vergelijk met 2 uur tov Dexcom G6 en Guardian 4, maar zelfs voor dat ene uur wordt nu een oplossing voorgesteld.

 • Het zou geen probleem zijn om de nieuwe Libre3 sensor al te starten op het moment dat de vorige Libre3 sensor nog loopt.
 • Op die manier is je nieuwe Libre3 sensor volledig opgewarmd tegen dat je deze laat gebruiken door de Mylife Loop app, en hoef je je closed-loop niet te onderbreken telkens je je sensor vervangt.

 

Bij de Dexcom en Guardian sensor is dit niet mogelijk omdat je de zender van de oude sensor nodig hebt, om de nieuwe sensor te kunnen opstarten.

 

Nieuw: CamAPS Companion app voor mantelzorgers

Er is een nieuwe manier om mensen vanop afstand op te volgen, namelijk de CamAPS Companion app (cfr persbericht Ypsomed).

 • Deze "spiegel"app zorgt ervoor dat ouders alle informatie kunnen zien zoals op de mylife Loop app zelf.
 • Op termijn zal deze app de huidige real-time SMS alarmen vervangen.

 

 Nieuw: makkeljker delen van rapporten

 

De rapporten van CamAPS FX zijn voorlopig enkel uit te lezen met Diasend, de oude versie van Glooko.

De connectie naar Glooko is gepland, maar is er op dit moment nog niet.

Er is nu wel een gemakkelijkere manier om de PDF rapporten vanuit de app rechtstreeks door te sturen naar de zorgverlener (cfr filmpje).

In deze factsheet kan je zien hoe de rapporten eruit zien.

 


 

6. INREDA

 

Kunstalvleesklier van Inreda Diabetic naar verwachting in 2024 op de markt - FMT Gezondheidszorg

INREDA ontwikkelt sinds >10 jaar een bihormonaal closed-loop systeem met insuline en glucagon.

Hun AP5 wordt op dit moment uitgetest 

Er werd nog niets gezegd over tussentijdse resultaten.

 

Voorstelling van de AP6

Op het ATTD2023 werd voor het eerst de AP6 getoond. 

Deze is iets mooier van design, en ook kleiner en dunner dan de AP5.

De commercialisatie hiervan is gepland voor 2025.

 

Gecombineerde sensor en infusieset

INREDA gaf op het ATTD2023 ook aan dat ze zullen evolueren van 4 naar 2 contactpunten op het lichaam, door over te schakelen naar een gecombineerde sensor en infusieset.

Ze blijven wel bij de noodzaak van 2 sensoren en 2 infusiesets.

Dit is gepland voor 2028.

 


 

7. Project Liberty

 

Dexcom kocht in 2018 TypeZero, het algoritme achter Control IQ, en heeft nu voor het eerst een eigen "next-generation TypeZero" algoritme ontwikkeld op basis van computersimulators.

Op het ATTD2023 werd dit officieel voorgesteld als "Project Liberty".

 

Geen gebruiker interactie nodig/mogelijk

 

Het "Liberty" algoritme is een volledig closed-loop algoritme voor mensen met type 1 én type 2 diabetes die niet willen interageren met het systeem. 

 • Het is gebaseerd op 1 parameter, namelijk de totale dagdosis basale insuline/24, en past de insuline aan op basis van de sensordata van de laatste 2 weken.
 • Je kan het systeem enkel aan of uitzetten.
 • Je kan geen maaltijden ingeven, tijdelijke streefwaarden instellen (vb voor sport of slaap) of een hogere agressiviteit instellen.

 

Combinatie met YpsoPump in plaats van Tandem t:slim X2

 

Het closed-loop systeem bestaat uit 3 onderdelen:

 • een Dexcom G6 sensor,
 • het Liberty algoritme op een gsm,
 • en een YpsoPump - redelijk verrassend omdat TypeZero voordien samenwerkte met de Tandempompen.

 

Voorlopig matige resultaten

 

Het werd reeds getest bij 15 mensen gedurende 84 dagen:

 • De TIR steeg van 35% naar 55%: een mooie stijging van 20%, maar toch ver onder de 70% die meestal aangenomen wordt als een voldoende glycemiecontrole bij mensen met diabetes.
 • Liberty werd echter vooral ontwikkeld om forse hyperglycemie (>250 mg/dl of >13.8 mmol/l) en ernstige hypoglycemie (<54 mg/dl of <3.0 mmol/l) te vermijden, en dat is wel redelijk goed gelukt.

 

Verder onderzoek

Dexcom maakt zich sterk dat ze dit algoritme dankzij simulatoren zeer snel hebben kunnen ontwikkelen,

en dat ze met de hulp van patroonherkenning en artificiele intelligentie het algoritme verder zullen kunnen verbeteren.

Verder onderzoek bij 40 mensen in Nieuw Zeeland is gepland.

 


 

Deze verschillende updates over closed-loop systemen tonen aan dat er geleidelijk meer closed-loop systemen op de markt verschijnen. Hopelijk zal de onderlinge concurrentie de prijs verlagen, aangezien op dit moment lang niet iedereen met type 1 diabetes een closed-loop systemen terugbetaald krijgt, terwijl dit wel wordt aanbevolen.

Het ATTD-congres is van cruciaal belang voor het creëren van bewustzijn over deze kwestie. Belangrijke en invloedrijke professoren hebben uitgebreid gesproken over het belang van closed-loop systemen en de noodzaak om deze vroeg na de diagnose van type 1 diabetes op te starten om complicaties te voorkomen.

Intussen werken alle bedrijven eraan om stappen te zetten naar volledige closed-loop systemen, die het aangeven van de maaltijden optioneel maken. Een belangrijke vraag die vaak gesteld werd, was: welke Time in Range (TIR) kunnen mensen met diabetes en zorgverleners accepteren als er niet meer hoeft te worden gebolust? Een volledig closed-loop systeem zal namelijk altijd enige glycemiecontrole opofferen in vergelijking met het ingeven van de grammen koolhydraten. Er is op dit moment nog geen consensus over dit open vraagstuk.

Uit enquêtes blijkt ook dat mensen nog steeds de mogelijkheid willen hebben om te kunnen ingeven wanneer ze 'zondigen'. Daarnaast willen ze ook in staat zijn om de omvang van hun maaltijd aan te geven (bijvoorbeeld een normale portie, een kleine of grote portie). De bedrijven weten bij deze wat hun te doen staat.

Als je benieuwd bent naar wat ze kunnen bereiken, zet dan zeker ATTD2024 in je agenda: het zal plaatsvinden van 6-9 maart 2024 in Firenze. 

 

 

Groetjes,

Key AID System Developments from ADA 2024

The Evolution of Diabetes Technology: Insights from Professor Chant...

AID Systems Update Spring 2024

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter