Become An Expert
Log In

Virtual Diabetes Technology Meeting 2022

Dec 06, 2022

De 22ste jaarlijkse Diabetes Technology Meeting (DTM) ging dit jaar virtueel door op 3-5 november, en er werden enkele interessante updates en nieuwe producten getoond.

 

Deze blog belicht enkele van de hoogtepunten:

 1. Prospectieve studie valideert Tandem Control IQ bij mensen met type 2 diabetes
 2. Inhaleerbare insuline in combinatie met closed-loop systemen
 3. Proof of concept gecombineerd infusieset en glucosesensor SynerG
 4. Accuraatheid van de continue ketonmonitor van Abbott
 5. Prototype continue glucosemeting in urine in pampers

 

De DTM wordt elk jaar georganiseerd door de Diabetes Technology Society.

Deze vereniging bestaat al sinds 2001 en werd door dr. David Klonoff opgericht met 1 doel: de ontwikkeling en het gebruik van diabetestechnologie te promoten!

 

Lees hieronder verder voor meer details over de hoogtepunten van de DTM!

 


 

1. Prospectieve studie valideert Tandem Control IQ bij mensen met type 2 diabetes

 

Control-IQ Technology | Tandem Diabetes Care

 

Tandem Control IQ is het meest gebruikte closed-loop systeem, met wereldwijd meer dan 270 000 gebruikers (waarvan de meeste in Amerika).

Dit closed-loop systeem wordt niet alleen gebruikt door mensen met type 1 diabetes (DM1), maar ook door mensen met type 2 diabetes (DM2) - ookal heeft Control IQ deze indicatie nog niet officieel.

 

In verschillende real-world studies zagen we al dat Tandem Control IQ goed werkt bij deze mensen met DM2:

 • Forlenza et al. DTT 2022
  • Retrospectieve analyse van 5575 mensen met diabetes, waarvan 500 mensen met DM2.
  • Bij de mensen met DM2 steeg de Time In Range (TIR) na 1 maand van 64% naar 72% (+8%).
 • Breton et al. DTT 2021
  • Retrospectieve analyse van 9451 mensen met diabetes, waarvan 378 mensen met DM2. 
  • Bij de mensen met DM2 steeg de TIR na 12 maand van 70% naar 78% (+8%).

 

Op de DTM werd een eerste prospectieve analyse van Tandem Control IQ getoond bij 30 volwassenen met DM2.

 • Bij deze 30 volwassenen waren er 15 mensen die basaal-bolus insuline gebruikten, 2 mensen die een insulinepomp gebruikten, en 13 mensen die enkel basale insuline gebruikten.
 • Naast insuline gebruikten veel van deze mensen ook SGLT2-inhibitoren en GLP-1 analogen.

 

 

Na 6 weken met de Tandem Control IQ, steeg de TIR zoals te verwachten significant:

 • in de totale groep steeg de TIR van 56% naar 71% (+15%)
 • in de groep die vooraf basaal-bolus insuline gebruikte, steeg de TIR van 52% naar 68% (+16%)
 • in de groep die vooraf enkel basale insuline gebruikte, steeg de TIR van 61% naar 74% (+13%)

 

De TBR (<70 mg/dl) veranderde niet, doch er werden geen getallen getoond.

 

Na 6 weken werd gemiddeld iets meer insuline gebruikt in closed-loop (0.64 E/kg ipv 0.53 E/kg), en het gewicht liep iets op (83.2 kg ipv 81.1 kg), doch dit lijkt geen klinisch belangrijke stijging te zijn.

Bij DM2 zijn dit belangrijke parameters, omdat we -nog meer dan bij DM1- niet willen dat mensen gaan bijkomen van de extra insuline die ze mogelijk krijgen in closed-loop.

 

Andere closed-loop systemen bij type 2 diabetes

Deze resultaten zijn gelijkaardig aan de prospectieve studie met Omnipod 5 bij mensen met type 2 diabetes, die besproken werd op het ATTD.

 • In hun studie kregen 24 mensen met type 2 diabetes gedurende 8 weken een Omnipod 5:
  • Bij de 12 mensen op basaal-bolus insuline steeg de TIR van 46.5 naar 60.5% (+14%)
  • Bij de 12 mensen op enkel basale insuline steeg de TIR van 32.2% naar 56.6% (+24%)
 • In deze studie zakte de insuline dagdosis van 92 naar 63 E in de basaal-bolus groep, en steeg de insuline dagdosis van 30 naar 42 E in de basal-only groep.
 • In beide groepen werd echter aangetoond dat er geen effect was op het gewicht (na 8 weken).

 

Ook de groep van CamAPS publiceerde dit jaar veel onderzoek bij type 2 diabetes.

 • Op het EASD werden resultaten getoond van CamAPS HX (een volledig closed-loop systeem) bij 26 mensen met type 2 diabetes op basaal-bolus insuline (zonder CGM). 
 • Na 4 maanden steeg de TIR van 32% naar 66% (+34%) zonder hypoglycemie te veroorzaken. 

 

Besluit

Closed-loop therapie lijkt veilig en effectief bij DM2, mogelijk zelfs nog meer dan bij DM1.

Alhoewel closed-loop systemen al vaak gebruikt worden bij mensen met DM2 (vooral in Amerika), is de indicatie er nog niet officieel.

 

De eerste stappen zijn nu gezet met kleine prospectieve studies, bijvoorbeeld deze studie met Tandem Control IQ.

De volgende stap zijn grotere "pivotal trials", waarna de officiële indicatie voor DM2 kan aangevraagd worden bij de FDA en Europa.

 

De producenten van closed-loop systemen proberen dus -terecht- hun markt uit te breiden naar mensen met DM2 op insuline.

Het is natuurlijk niet zeker of deze dure technologie ooit terugbetaald zal worden voor deze grote populatie.

 

 


 

2. Inhaleerbare insuline in combinatie met closed-loop systemen

 

Wij kennen het niet, maar in Amerika wordt soms ook inhaleerbare insuline gebruikt.

Afrezza (>Mannkind) is daar sinds 2014 op de markt, alhoewel de commercialisatie totnutoe moeizaam verliep.

 

Fast in, fast out

Het unieke aan inhaleerbare insuline is dat die heel snel begint te werken en ook snel stopt met werken.

Ideaal dus voor om een maaltijd/snack op te vangen.

 

Afrezza Inhalation Powder - Please see Full Prescribing Information, including BOXED WARNING, Medication Guide and Instructions for Use on Afrezza.com/Safety. - Today, we're all about colors. Our 3 favorite colors are blue,    Vaisseau spatial la trappe grandir afrezza inhaler Entendu de se détendre Légende

Afrezza is beschikbaar in 4 E, 8 E of 12 E, maar deze eenheden komen niet overeen met de eenheden van gewone insuline!

 • 4 E Afrezza komt ongeveer overeen met 2.5 E Novorapid,
 • en 8 E Afrezza komt ongeveer overeen met 4 E Novorapid.

 

Opgelet: Afrezza is enkel goedgekeurd >18 jaar, en mag niet gebruikt worden door mensen met astma/COPD of door rokers.

Nevenwerkingen zijn hypoglycemie, hoesten, pijnlijke keel en keelontsteking.

 

Afrezza in combinatie met een closed-loop systeem

Afrezza is dus supersnelwerkende insuline, die je kan gebruiken in combinatie met traagwerkende insuline-injecties, of met een insulinepomp. 

Op de DTM 2022 werd een studie getoond van Afrezza met een closed-loop systeem.

 

In deze prospectieve studie werden 26 mensen gerandomiseerd naar:

 • Afrezza + closed-loop
 • of snelwerkende insuline + closed-loop systeem (geen verdere specificatie).

 

Bij de mensen die inhaleerbare insuline gebruikten, was er minder postprandiale hyperglycemie, dan bij de mensen die een insulinebolus toedienden met hun closed-loop systeem.

Er werd slechts 1 asymptomatische hypoglycemie opgemerkt (54-70 mg/dl).

(Het is wel niet echt duidelijk over welk closed-loop systeem het ging, en of er enig effect was op de algemene TIR.)

 

Besluit

Deze studie toont aan dat inhaleerbare insuline veilig kan gecombineerd worden met een closed-loop systeem.

En deze optie wordt ook vermeld door enkele grote diabetescentra in Amerika.

In Europa is Afrezza niet beschikbaar, dus bij ons is dit voorlopig niet aan de orde.

 

 


 

3. Proof of concept gecombineerd infusieset en glucosesensor SynerG

 

The Difference — Pacific Diabetes Technologies

 

Mensen die een closed-loop systeem dragen moeten op dit moment nog steeds 2 devices op hun lichaam dragen: 

 • een infusieset van een katheterpomp of een patchpomp
 • en een glucosesensor.

Door deze 2 te combineren, zullen mensen een closed-loop systeem kunnen gebruiken met maar 1 device aan hun lichaam.

 

Pacific Diabetes Technologies werkt sinds 2014 actief aan zo'n gecombineerd infusieset en glycosesensor.

Hun prototype noemt SynerG.

 

 

Op de DTM werd een "feasibility study" getoond waarbij 8 mensen met DM1 een MiniMed 780G pomp kregen met hun SynerG infusieset, en ook een Dexcom G6 sensor.

 

De mensen moesten 2 gestandaardiseerde maaltijden eten (studieperiode) na een inlooptijd van 48 uur.

 • De glycemiesensor in hun SynerG prototype had een MARD van 13.9%.
 • De totale insulinedagdosis en de TIR was identiek tussen de studieperiode en de inlooptijd.

 

Het SynerG systeem lijkt dus te werken.

 

Alhoewel er hier geen duidelijke klinische implicaties waren, wordt normaalgezien wel een MARD van ≤ 10% vereist om een sensor te kunnen gebruiken in een closed-loop.

Het besluit is dan ook dat ze verder zullen werken aan het verbeteren van de accuraatheid van hun sensor.

 

 

 

Mini-Duo-with-Transmitter

Ook Medtronic doet onderzoek naar een gecombineerd infusieset en sensor, de Medtronic Duo Extended Set.

 


 

4. Accuraatheid van de continue ketonmonitor van Abbott

 

 

 

Bovenstaande afbeelding werd reeds getoond op het EASD en toont dat Abbott werkt aan een gecombineerde glucose- en ketonenmonitor.

De ketonmetingen zullen 1x/minuut plaatsvinden en er is geen kalibratie nodig.

 

Ter herinnering, meestal worden ketonen (onder de vorm van beta-hydroxybutyraat) in het bloed/capillair gemeten met deze afkapwaarden:

 • <0.6 mmol/l: normaal
 • 0.6-1.5 mmol/l: ketonen aanwezig in het bloed
 • 1.6-3.0 mmol/l: beginnende ketoacidose
 • >3.0 mmol/l: waarschijnlijk ketoacidose

 

In 2021 werd reeds een studie gepubliceerd dat de Libre2 sensor beta-hydroxybutyraat kon meten

 • bij 12 gezonde mensen die een koolhydraatarm dieet volgden.
 • De sensorwaarden werden vergeleken met ketonstrips voor capillair bloed (Precision Xtra test strips)
 • De sensor werd éénmalig gekalibreerd met deze ketonstrips.
 • De Mean Absolute Difference (MAD) van de sensor bedroeg 0.1 mmol/l voor ketonen <1.5 mmol/l.
 • De Mean Absolute Relative Difference (MARD) van de sensor bedroeg 14.4% voor ketonen >1.5 mmol/l.

 

Op de DTM 2022 werd nu een follow-up studie gepresenteerd waarbij met de Libre2 sensor beta-hydroxybutyraat werd gemeten

 • bij 36 gezonde mensen die een normaal dieet volgden, maar wel exogeen ketonen innamen.
 • De sensorwaarden werden opnieuw vergeleken met hun ketonstrips voor capillair bloed (Precision Xtra test strips).
 • Deze keer werd de sensor niet meer gekalibreerd
 • De Mean Absolute Difference (MAD) was 0.3 mmol/l voor alle gemeten ketonwaarden.
 • Er werd een vertraging gezien tussen het capillaire resultaat (teststrips) en het interstitiële resultaat (sensor) van 4 minuten.

 

In devolgende stap

 • zal deze ketonsensor geïntegreerd worden in een Libre3 sensor,
 • zal het niet meer nodig zijn om de sensor te scannen
 • en zullen alarmen voor hoge ketonen geïntegreerd worden.

 

Een meer grootschalige "pivotal" studie bij mensen met diabetes is gepland in 2023.

 

Abbott is ook van plan om deze gecombineerde glucose- en ketonmonitor te gaan integreren met closed-loop systemen.

Hierdoor zal het waarschijnlijk mogelijk worden om SGLT2-inhibitoren te gaan associëren aan closed-loop systemen.

We weten namelijk dat deze de glycemiecontrole nog verder kunnen doen verbeteren (cfr CiQ-SGLT2 studie: TIR van 71 naar 81%).

  


 

5. Continue glucosemonitoring in urine in pampers

 

En als laatste een nieuwtje uit de Tokyo University van Japan: daar werd een prototype ontwikkeld van een glucosesensor in pampers om de zorg bij bejaarden te vergemakkelijken.

 • De sensor meet continu de glucose in urine, en stuurt dit door naar een app op een gsm via Bluetooth.
 • Het systeem heeft geen batterij, maar genereert elektriciteit uit de urinaire glucose via een "biofuel cel".
 • Het systeem bestaat vooral uit een soort papier, waardoor het goedkoop is om te maken en weinig impact heeft op het milieu.

 

 

Alhoewel we de accuraatheid (MARD) van deze glucosesensor nog niet kennen, is het product zo innovatief dat het toch de moeite was om het hier te vermelden.

 


 

De 22ste Virtual Diabetes Technology Meeting (DTM) was een succes, ondanks dat het dit jaar enkel virtueel was.

Tijdens deze bijeenkomst werden veel innovatieve onderzoeken en technologische vorderingen in de diabeteszorg belicht.

Enkele van deze hoogtepunten zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van closed-loop systemen bij type 2 diabetes, inhaleerbare insuline in combinatie met closed-loop systemen, gecombineerde infuussets en glucosesensoren, continue ketonenmonitors en zelfs continue glucosemonitors in pampers.

Deze technologische vooruitgang bewijst dat, ook al moeten we de dingen voorlopig anders doen, er nog steeds veel vooruitgang wordt geboekt.

 

We zijn benieuwd wat 2022 nog meer voor ons in petto heeft en zullen je zeker op de hoogte houden van al het laatste nieuws uit de wereld van de diabetestechnologie.

 

Groetjes,

Key AID System Developments from ADA 2024

The Evolution of Diabetes Technology: Insights from Professor Chant...

AID Systems Update Spring 2024

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter