Become An Expert
Log In

Updates EASD diabetes technologie

Sep 25, 2022
 

Elk jaar geeft het European Association for the Study of Diabetes (EASD) congres de laatste updates over diabetes aan zorgverleners en onderzoekers over de hele wereld. Dit jaar was geen uitzondering, en werden weer een hoop nieuwe behandelingen en vooruitgangen onthuld.

Meer en meer zien we ook de enorme vooruitgang in diabetes technologie een belangrijke plaats innemen op dit voorheen eerder algemeen diabetes congres.

 

Hier zijn enkele van de leukste nieuwtjes van het EASD congres van dit jaar, specifiek over diabetes technologie:

 1. Omnipod 5 heeft CE-label

 2. Mylife Loop met Libre3 komt in november 2022 naar Duitsland

 3. Gecombineerde glucose- en ketonmonitor van Abbott 

 4. Spectaculaire resultaten van een volledige closed-loop systeem (CamAPS HX) bij mensen met type 2 diabetes

 5. Control IQ is "the great equilizer"

 6. De MiniMed 780G doet het uitzonderlijk goed bij ouderen + resultaten van de InPen

 7. Veelbelovende DBL4-pen verwacht tegen eind 2023

 8. CE-label voor Tempopen en SoloSmart

 9. Aziatische nieuwkomers

 10. Toekomstideeën

 

Klaar voor een brokje hoop en inspiratie voor de toekomst? Lees dan snel verder!

 

PS: in de literatuur wordt meer en meer gesproken over Automated Insulin Delivery (AID) systemen in plaats van closed-loop systemen, wat je ook zal merken in dit artikel.

  

#1 Omnipod 5 heeft CE-label

Yes, eindelijk! Omnipod 5 heeft een CE-label! Dit goede nieuws werd aangekondigd op 20-9-2022, op de 2de dag van het EASD.

Enkele Europese landen zullen kunnen opstarten midden 2023, andere Europese landen zullen waarschijnlijk moeten wachten 2024.

 

 


 

#2 Mylife Loop met Libre3 komt in november 2022 naar Duitsland

We wisten al langer dat ze eraan aan het werken waren, maar op het EASD kregen we ook een datum voor de launch, en die is vroeger dan verwacht!

Duitsland ZOU kunnen opstarten op 1 november 2022, en Nederland is de volgende voor begin 2023.

Daarna zal de mylife Loop met Libre3 verder uitgerold worden naar landen waar de Libre3 beschikbaar is. 

We hopen dus nog meer dan vroeger dat de Libre3 er zo snel mogelijk ook in België zal zijn, want dat zou betekenen dat mensen in de gewone insulinepompconventie eindelijk keuze zullen hebben tussen 2 AID systemen: de MiniMed 780G of de myLife Loop met Libre3.

 

Ondertussen zullen er ook testen gebeuren met de eerste patiënten die dit systeem gaan gebruiken, aangezien dit het eerste AID systeem zal zijn met de Libre3.

We weten dat de Libresensoren soms lagere waarden meten dan de realiteit, en dat er verschillen kunnen zijn van sensor tot sensor. Er wordt verwacht dat dit geen impact zal hebben op de werking van het CamAPS algoritme, maar dit zal door Ypsomed extra goed opgevolgd worden. Vooral ook omdat de Libre3 recent nog door de FDA niet voldoende werd geacht om geïntegreerd te worden in een AID systeem.

 


 

#3 Gecombineerde glucose- en ketonmonitor van Abbott 

 

 

Abbott kondigde in juni 2022 reeds aan dat ze een gecombineerde glucose- en ketonmonitor ("CGM/CKM") aan het ontwikkelen zijn, die toen ook een "FDA Breaktrough Designation" kreeg.

In deze studie tonen ze aan dat ze over de technologie beschikken om hun libresensor om te bouwen in een ketonmonitor. Hun gecombineerde glucose- en ketonmonitor zal kunnen gekoppeld worden aan "industry-leading" insulinepompen. Hij zal dezelfde vorm hebben als de Libre3, en connecteren met een app, cloud software en een volg app.

Op het EASD werd herhaald dat de eerste studies gepland zijn in 2023, waarna een CE/FDA-goedkeurig zal aangevraagd worden. Er is dus een kans dat we over een 2-tal jaar een gecombineerde glucose èn ketonmeter ter beschikking zullen hebben.

Dit zal een belangrijke sensor worden, omdat deze het risico op ketoacidose verlaagt. Veel artsen waren op het EASD al luidop aan het dromen van de associatie van een SGLT2-inhibitor aan de Automated Insulin Delivery (AID) systemen om nog betere resultaten te bekomen. Dit wordt totnutoe niet aangeraden omwille van het risico op ketoacidose.

Over hun Lingo systeem werd nu niet meer gecommuniceerd. De Lingo franchise werd met grote sier begin dit jaar aangekondigd. Het waren sensoren in de vorm van de Libre2, die naast glucose, ook ketonen, lactaat en alcohol gingen kunnen meten.

 


 

#4 Spectaculaire resultaten van een volledige closed-loop systeem (CamAPS HX) bij mensen met type 2 diabetes

CamAPS HX is een algoritme van CamDiab waarbij je geen maaltijden meer moet ingeven, een "volledig" AID systeem dus.

Het algoritme werd nu voor de eerste keer bestudeerd in mensen met 26 mensen met type 2 diabetes die voordien basaal-bolus insuline gebruikten (voornamelijk zonder CGM).

 • Ze werden gerandomiseerd in 2 groepen: 1 groep met het volledig AID systeem, en 1 groep bleef op basaal-bolus insuline met geblindeerde CGM.
 • Na 4 maanden steeg de TIR van de mensen op AID naar 66% in plaats van 32% dit in de controlegroep! En dit zonder extra hypoglycemie te veroorzaken (TBR stabiel op 0.4%). Hun HbA1c zakte van 9.0% naar 7.3% (bij de controlegroep zakte het HbA1c van 9.0% naar 8.7%). En dit dus allemaal zonder dat deze patiënten moesten bolussen voor hun maaltijd!
 • Ook opmerkelijk is dat het AID systeem zeer goed verdragen werd. De tijd in automodus was 92% en elke deelnemer zei achteraf dat hij/zij dit AID systeem zou aanraden aan anderen.
 • Misschien eerder vreemd was dat deze mensen een lagere glycemie hadden overdag en iets hoger 's nachts. (Bij hybride closed-loop systemen zien we namelijk meestal het omgekeerde.)

 

Wat betekent dit?

Volledige AID systemen lijken zeer goed te werken bij volwassenen met type 2 diabetes. Ze zijn veilig en (zeer) effectief. De vraag zal zijn of deze dure technologie ooit terugbetaald zal worden voor de grote populatie van mensen met type 2 diabetes op complexe insulineschema's, en of er tegen dan misschien andere manieren zijn om de glycemiecontrole te verbeteren.

Op het EASD zagen we namelijk niet alleen een enorme vooruitgang in diabetes technologie, maar -voor mensen met type 2 diabetes althans- ook heel veel nieuwe medicatie, zoals GLP1 en gecombineerde GLP1/GIP-analogen. Deze laatste hebben niet alleen een spectaculaire invloed op de glycemiecontrole, maar vooral ook op het gewicht.

 


 

#5 Control IQ is "the great equilizer"

  

Op dit moment gebruiken >250 000 mensen Tandem Control IQ, en de real world datasets van Tandem worden dan ook alsmaar groter.

Op het EASD werden resultaten voorgelezen van real world data van >71 000 mensen met type 1 en type 2 diabetes, die 1 jaar Control IQ gebruikten.

 • Control IQ werd "the great equilizer" genoemd omdat dezelfde goede resultaten bereikt werden (HbA1c 7.1à7.2%), onafhankelijk of je nu voordien op insulinepennen stond, of op een insulinepomp.
 • Ook opvallend waren de goede glycemieresultaten over alle leeftijdscategorieën, zelfs bij kinderen (HbA1c van 8.2% naar 7.5%) en mensen >65 jaar (HbA1c van 7.3% naar 7.0%).
 • (Spijtig genoeg werd hier enkel gesproken over het effect op HbA1c, niet op TIR of TBR, wat toch altijd interessant is.)

 


 

#6 MiniMed 780G en InPen: "oudere" mensen doen het nog beter 

 

 

Medtronic presenteerde op het EASD real world data van 41 159 gebruikers van de MiniMed 780G.

Het viel op dan de mensen ouder dan 55 jaar het op elk vlak beter doen dan hun jongere medemensen

 • Meer mensen bereikten een GMI <7%, TIR >70% en TBR <4%,
 • en de gemiddelde TIR bij de 55-plussers was maar liefst 77.5%.
 • De hoge tijd in automodus (94.4%) wijst erop dat het systeem goed getolereerd wordt.

 

Andere data van de MiniMed 780G die aan bod kwamen waren:

 • De glycemieresultaten van mensen die de MiniMed 780G gebruiken bleven stabiel gedurende 12 maanden in dezelfde real-world cohorte
 • De MiniMed 780G werkt even goed bij mensen op basaal-bolus insuline met een HbA1c ≥8% (ADAPT Trial, Lancet september 2022), en onafhankelijk of ze voordien op basaal-bolus insuline of op een insulinepomp stonden (Acta Diabetologia juli 2022).

 

Ook van de InPen werden real world data getoond van >15 000 mensen die de InPen gebruiken.

Ook hier deden de "oudere" mensen (vanaf 65 jaar) het beter, met een gemiddelde TIR van 60.4%.

Het valt natuurlijk op dat de resultaten met een slimme insulinepen vaak veel minder goed zijn dan wat je kan bereiken met een AID systeem.

 

 


 

#7 Veelbelovende DBL4-pen verwacht tegen eind 2023

 

Diabeloop daarentegen heeft veel vertrouwen dat zijn DBL4pen algoritme wèl een zeer goed effect zal hebben op het HbA1c en de TIR.

 • Ze hebben hun algoritme getest in een computersimulator, en kwamen uit op een verbetering van de TIR van 51.6% naar 64.2%. Dit is een TIR stijging van maar liefst 12%!
 • Ze starten binnenkort met een gerandomiseerde prospectieve studie bij 170 mensen met type 1 diabetes met een combinatie van de Mallya pen, de Dexcom G6 en hun DBL4pen algoritme.
 • En ze hopen een CE-label te hebben tegen eind 2023.

 

De DBL4pen is voor alle duidelijkheid meer dan een gewone slimme insulinepen, die de insulinedosis traceert en een boluscalculator integreert. 

Er zit een algoritme in dat de juiste insulinedosis voorstelt, zowel voor de bolus- als voor de basale insuline, op basis van de voorspelde glycemie en de trends uit het verleden. 

Er wordt al langer gesproken dat we in de toekomst ook een closed-loop systeem zouden kunnen bouwen met slimme insulinepennen, en de DBL4pen is hier het eerste voorbeeld van!

 


 

#8 CE-label voor Tempopen en SoloSmart

Op de eerste dag van het EASD kondigde Biocorp aan dat de SoloSmart een CE-label heeft.

 • Deze slimme insulinedop is de opvolger van de Mallya pendop die uit 2 stukken bestaat.
 • De nieuwere SoloSmart bestaat maar uit 1 stuk en kan enkel gebruikt worden voor de Solopennen van Sanofi.
 • De Solosmart zou op de markt komen vanaf begin 2023.

 

Op het EASD werd ook gemeld dat de Tempo Smart Button een CE-label heeft sinds vorige maand en ook een FDA-label zou hebben.

 • De Tempo Smart Button zal compatibel zijn met de Tempopen voor Humalog, Lyumjev en Abasaglar 100 E/ml.
 • Lilly heeft ook reeds samenwerking aangekondigd voor deze slimme insulinedop met firma's als Dexcom, Roche, Glooko en MyDiabby.
 • Er werd niet gemeld wanneer de Tempo Smart Button op de markt zou komen.

 

Het ziet er dus naar uit dat slimme insulinepennen hun weg naar de markt aan het vinden zijn, en dat is niets te vroeg...

Ik kijk ernaar uit om eindelijk een correct beeld te krijgen van hoeveel insuline nu net ingespoten wordt. Zo zal de educatie een pak gerichter kunnen gebeuren, en de insuline op een veel veiligere manier kunnen gedoseerd worden!

 


 

#9 Aziatische nieuwkomers

 

Op de beurs zag ik enkele nieuwe producten, die voor alle duidelijkheid nog niet direct beschikbaar zullen zijn:

 • De iFree CGM van het Taiwaneese Bionime. De sensor wordt niet beschreven op hun website, maar lag wel tentoon gesteld, en 1 van de vertegenwoordigers had hem op zijn arm. De iFree sensor heeft een levensduur van 14 dagen en zijn transmitter heeft een garantie van 2 jaar. Hij zou eenmalig moeten gekalibreerd worden met een vingerprik bij de opstart en de MARD zou <10% zijn. De opstart is gepland voor eind 2022 in Taiwan, en een CE-label zal aangevraagd worden. De app zou compatibel zijn met Android en iOS. Ze konden op de booth echter geen werkend prototype laten zien, en er zijn ook geen publicaties gepland om de accuraatheid van de sensor iets meer te objectiveren.
 • Op de stand van Medtrum werd de opvolger van de Touchcare Nano CGM getoond, onder de naam van de S10 CGM. Hij heeft dezelfde vorm als de Libre3, maar er is nog niets gekend over een eventuele launch hiervan. Op dit moment is de Touchcare Nano pomp en CGM beschikbaar in Denemarken, Zweden, UK en Nederland (voorlopig enkel pomp). Verdere uitrol is gepland in Nederland (CGM), Frankrijk en Duitsland. 
 • Naast de Touchcare Nano 200 pomp (waar er 200 E insuline inkan), komt er "begin 2023" ook een Touchcare Nano 300 pomp (waar er 300 E insuline inkan) op de markt.

 

Spannender is natuurlijk de komst van het hybride AID systeem van Medtrum "het Touchcare Nano systeem".

 • Op dit moment zijn er 3 personen die hier al mee rondlopen, namelijk een vertegenwoordiger van Denemarken (hier op de foto), één van de UK en één van Zweden.
 • Binnenkort zou er ook een studie mee starten in de UK.
 • Het Touchcare Nano systeem zou een PID-algoritme zijn (op basis van de glycemie van de afgelopen uren) met als streefwaarde 5.7, 6.1 of 6.7 mmol/l (100, 110 of 120 mg/dl).
 • Het zou autocorrectiebolussen geven en er is ook een sportstand.
 • Er zijn 2 mogelijkheden om het systeem op te starten: ofwel je totale dagdosis insuline ingeven en je gewicht, ofwel (wat aangeraden wordt) 2 weken rondlopen in de stop-voor-laag modus en dan de automodus aanzetten ("Easyloop").

 

 Op het eerste gezicht lijkt het in elk geval te werken. Benieuwd naar de resultaten van de studie!

 


 

#10 Toekomstideeën

Op het EASD werd vaak gedebateerd over hoe de toekomst er zou kunnen uitzien. Dit waren enkele enkele interessante ideeën:

 • Prof Thomas Danne (Duitsland) benadrukte dat veel mensen liefst "naakt" willen zijn, ze willen niets aan hun lichaam. Hij hoopte dus dat we met slimme insulinepennen even ver zouden kunnen komen als met de huidige AID systemen. Als we bijvoorbeeld een deel van het C-peptide zouden kunnen vrijwaren, dan zullen mensen met type 1 diabetes minder insuline nodig hebben. Misschien zal er dan geen basale insuline meer nodig zijn, en kan er enkel bolusinsuline gegeven worden met een slimme insulinepen. Een belangrijke ontwikkeling ziet hij dan ook in de immunotherapie om zoveel mogelijk C-peptide te kunnen vrijwaren.
 • Dr Steven Russel (USA) geloofde dan weer in glucose-gevoelige insuline, die enkel werkt als je glycemie boven een bepaalde waarde is (bijvoorbeeld 50 of 75 mg/dl, of 3 of 4 mmol/l). Beta Bionics hoopt om ooit dit soort insuline te kunnen combineren met glucagon in hun iLet Duo. Hij sloot af met "everyone with type 1 diabetes meeting goals for therapy is a realistic target".

 

Altijd leuk om te filosoferen over hoe de toekomst er zou kunnen uitzien, en wat de volgende doorbraak zal worden :-)

  

Op het EASD was er heel veel enthousiasme over de mogelijkheden om met de nieuwe diabetes technologie mensen met diabetes nog beter te kunnen helpen. Deze 10 hoogtepunten over diabetes technologie vond ik het meest interessant voor mensen met diabetes en hun zorgverleners. 

 

Als je meer wil leren over waar we juist staan met AID systemen, lees dan zeker het overzichtsartikel op Medium, waar in detail beschreven wordt wat de voor- en nadelen zijn van de 10 belangrijkste AID systemen. => Klik hier voor het artikel (engels).

 

Veel groetjes,

The Evolution of Diabetes Technology: Insights from Professor Chant...

From Insight to Impact: CGM's Journey to the Mainstream

#ATTD2024 updates (NL)

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter