Become An Expert
Log In

Update ISPAD 2022

Oct 28, 2022
 

 

De pediatrische endocrinologen hebben een eigen organisatie, namelijk de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes of ISPAD.

Hun jaarlijks congres vond deze maand plaats in Abu Dhabi, en we hoorden zoals verwacht enkele interessante updates over diabetes technologie:

 1. MiniMed 780G: vaste bolussen werken (bijna) even goed als koolhydraattellen
 2. Tandem Control IQ en Minimed 780G doen het ook prima bij zeer jonge kinderen (2-6 jaar) 
 3. Open-source closed-loop systemen zijn "still in the game"

 Lees hieronder verder om meer details te weten te komen!

 


 

1. MiniMed 780G: vaste bolussen werken (bijna) even goed als koolhydraattellen

 

MiniMed™ 780G-Systeem | Medtronic Diabete Belgique

 

Koolhydraattellen is niet makkelijk, en wordt gezien als één van de grootste moeilijkheden bij gebruik van closed-loop systemen.

2/3 van de volwassenen zou zijn koolhydraatportie met >20 % onderschatten.

 

Verschillende closed-loop systemen stappen daarom af van het koolhydraattellen, en geven ook een optie om een simpele maaltijdaankondiging te doen:

 • Bij CamAPS FX wordt nog steeds aangeraden om je koolhydraten te tellen, maar je kan ook kiezen voor een vooringesteld aantal koolhydraten (4 porties in te stellen).
 • Bij Diabeloop moet je niet meer koolhydraattellen, maar moet je bij de opstart het gemiddeld aantal koolhydraten per type maaltijd (ontbijt, lunch en avondmaal) instellen. Als je wil eten, geef je enkel aan welke maaltijdportie je gaat eten (klein, gemiddeld of groot). Je kan ook kiezen voor een snack, die staat ingesteld op 20 gram koolhydraten.  
 • Bij de iLet insuline-only moet je ook niet meer koolhydraattellen, en zelfs geen typische koolhydraatportie per maaltijd ingeven bij de opstart. Als je wil eten, kan je enkel ingeven welk type maaltijd je gaat eten (ontbijt, lunch of avondeten) en de grootte ervan (normaal, meer dan gewoonlijk, minder dan gewoonlijk of veel minder dan gewoonlijk).
 • Ook de Omnipod 5 werd reeds uitgetest met gewone maaltijdaankondigingen in plaats van koolhydraattellen bij mensen met type 2 diabetes

 

 

Ook bij de MiniMed 780G werd nu onderzocht of een simpele maaltijdaankondiging een even goede glycemiecontrole zou geven als koolhydraattellen, en dat blijkt wel het geval te zijn!

 

34 adolescenten (12-18 jaar, baseline HbA1c 7.9%-8.0%) werden gerandomiseerd naar koolhydraattellen of een simpele maaltijdaankondiging als "regular meal", "large meal" of een "snack".

 

Op basis van een 7-dagen logboek werd de totale dagdosis koolhydraten berekend, en op basis daarvan werden de koolhydraten per type maaltijd berekend:

 1. Voor een regular meal werd uitgegaan van 1/3 van 60% van de totale dagdosis koolhydraten
 2. Voor een large meal werd 150% genomen van een regular meal
 3. En voor een snack 50% van een regular meal.

 

 

Na 3 maanden bleek de glycemiecontrole grotendeels overeen te komen tussen de 2 groepen:

 • Bij de groep die de MiniMed 780G gebruikte met standaard koolhydraattellen steeg de TIR van 49% naar 80% (gemiddeld glycemie 145 mg/dl)
 • Bij de groep die werkte met vaste bolussen steeg de TIR van 48% naar 74% (gemiddelde glycemie 147 mg/dl)

 

Daarbij verkoos 88% van de groep die werkten met de vaste bolussen om verder te doen met deze eenvoudigere manier van maaltijdbolussen.

Dit toont aan dat het elimineren van koolhydraatellen ten zeerste geapprecieerd werd.

 

Door te werken met een vast aantal grammen koolhydraten per maaltijd, zal de berekening van de maaltijdbolus zeker niet altijd correct geweest zijn. 

Het ziet er echter naar uit dat deze lagere precisie in koolhydraattellen opgevangen kan worden door het algoritme van de MiniMed 780G.

En het is duidelijk dat meer en meer firma's aan het werken zijn aan het eenvoudiger maken van hun closed-loop systemen, zodat ze bij nog meer patiënten zullen kunnen gebruikt worden.

 

Terwijl we vroeger enkel closed-loop systemen opstartten als patiënten bewezen hadden dat ze kunnen koolhydraattellen, is dit (bij de MiniMed 780G) misschien minder noodzakelijk als we dachten.

 

Mensen die niet in staat zijn om te koolhydraattellen of dit echt niet zien zitten, kunnen dus misschien ook werken met vaste bolussen, en de rest laten opvangen door het systeem.

Het lijkt dan wel veiliger om de vaste koolhydraatporties naar beneden af te ronden als je kijkt naar de berekening die hier werd gebruikt:

"aantal koolhydraten per maaltijd = 1/3 van 60% van de het gemiddeld aantal grammen koolhydraatinname per dag (berekend obv 7 dagen logboek)"

 


 

2. Tandem Control IQ en Minimed 780G doen het ook prima bij zeer jonge kinderen (2-6 jaar) 

 

 

Op dit moment zijn er 2 van de 5 beschikbare commerciële AID systemen goedgekeurd bij zeer jonge kinderen:

 • CamAPS FX (en dus ook mylife Loop)
  • was de eerste met een CE-label voor kinderen vanaf 1 jaar. Dit systeem gebruikt wel de Dexcom G6 die eigenlijk pas goedgekeurd is vanaf 2 jaar.
  • De minimale totale dagdosis insuline is 5 E.
 • Omnipod 5
  • heeft sinds deze zomer een FDA-label en zelfs een CE-label vanaf de leeftijd van 2 jaar.
  • De minimale totale dagdosis insuline is 6 E.
 • Tandem Control IQ
  • is goedgekeurd vanaf 6 jaar, doch op ISPAD 2022 werden resultaten getoond van hun studie bij kinderen 2-5 jaar cfr infra.
  • De minimale totale dagdosis insuline is 10 E
 • Minimed 780G
  • is goedgekeurd vanaf 7 jaar, doch op ISPAD 2022 werden resultaten getoond van hun studie bij kinderen 2-5 jaar cfr infra.
  • De minimale totale dagdosis insuline is 8 E.
  • De MiniMed 670G en 770G (de voorloper van de MiniMed 780G die gebruikt wordt in de US in afwachting van het FDA-label voor de MiniMed 780G) zijn wel al goedgekeurd vanaf 2 jaar.
 • Diabeloop
  • hun DBLG1 algoritme is goedgekeurd vanaf 18 jaar, maar Diabeloop werkt ook aan een DBLG4T (for teens) algoritme voor adolescenten 12-17 jaar en een DBL4K (for kids) algoritme voor kinderen 6-12 jaar. 
  • De minimale totale dagdosis insuline is 8 E.

 

#1 Tandem Control IQ bij kinderen 2-5 jaar: TIR stijgt van 57% naar 69%

In de PEDAP studie werden 102 kinderen (2-5 jaar) gerandomiseerd naar Tandem Control IQ of standaard zorg. Hun baseline HbA1c was 7.6%. Resultaten na 13 weken:

 • Bij de groep op Tandem Control IQ (n=68): TIR steeg van 57% naar 69%. De TBR bleef stabiel op 3.1%.
 • Bij de groep op standaard zorg (n=34): TIR steeg van 55% naar 56%. De TBR bleef stabiel van 3.0% naar 3.5%.

 

Deze data zullen waarschijnlijk gebruikt worden om een goedkeuring te krijgen voor Tandem Control IQ bij kinderen 2-5 jaar. 

 

Er werd ook een subanalyse gedaan binnen de groep die startte met de Tandem Control IQ:

 • Bij de groep die vooraf op insulinepennen stond (=25) steeg de TIR van <50% naar >70%. Dit is een stijging in de TIR van bijna 20%!
 • Bij de groep die vooraf een insulinepomp droeg (n=41) was de benefit minder spectaculair, maar toch ook nog goed.

De effecten waren altijd te zien binnen de eerste dagen na opstart van het Tandem Control IQ systeem.

 

#2 MiniMed 780G bij kinderen 2-5 jaar: TIR stijgt van 58% naar 66%

In een prospectieve studie werd bij 35 kinderen (2-5 jaar) de MiniMed 780G gestart. Hun baseline HbA1c was 7.4%.

=> Na 3 maanden steeg hun TIR van 58% naar 66%, en dit bleef stabiel na 6 maanden. De TBR bleef stabiel (van 2.3% naar 2.6%). 

 

In deze studie gebruikten de kinderen de MiniMed 780G eerst 2 weken in manuele modus vooraleer over te schakelen naar de automodus,

en werd meestal de streefwaarde van 120 mg/dl gebruikt, uit angst voor hypoglycemie bij deze zeer kleine kinderen.

 

Vreemd genoeg resulteerde het gebruik van deze minder strikte settings niet in minder hypoglycemie.

Er werd zelfs een associatie getoond tussen het gebruik van striktere settings (de "ideale" streefwaarde van 100 mg/dl en actieve insulinetijd van 2 uur) en minder hypoglycemie.

 

Dit kan ik niet zo goed verklaren. 

Uit de CareLink data bij >12000 mensen die de MiniMed 780G gebruikten in 2021, werd namelijk net een associatie aangetoond tussen minder hypoglycemie bij de minder strikte streefwaarde van 120 mg/dl.

 

 


 

3. Open-source closed-loop systemen zijn "still in the game"

De afgelopen maanden verschenen verschillende reviews van wetenschappelijke data over commerciële closed-loop systemen (zoals deze review en in deze consensus), doch hierin werd minder gesproken over de open-source closed-loop systemen.

Op het ISPAD gaf dr. Petruzelkova (Tsjechië) nu ook een indrukwekkend overzicht van de wetenschappelijke evidentie rond open-source closed-loop systemen (klik op de figuur voor de PDF). 

Deze wetenschappelijke data bewijzen de veiligheid en de efficiëntie van open-source AID systemen.

 

En net zoals bij de commerciële closed-loop systemen, staat ook bij de open-source closed-loop systemen, de ontwikkeling niet stil.

Op ISPAD werd een glimps gegeven van de Pancreas4ALL studie, die bestudeert of het mogelijk is om AndroidAPS te gebruiken als volledig closed-loop systeem.

In deze prospectieve studie wordt het AndroidAPS algoritme op 3 manieren getest bij 16 mensen met type 1 diabetes:

 1. in "hybride closed loop" (dus met ingeven van bolussen op basis van koolhydraattellen)
 2. in "closed loop meal announcement" (dus met ingeven van bolussen op basis van maaltijdaankondigingen)
 3. en in "full closed loop" (dus zonder het ingeven van bolussen met de functie UAM - UnAnnounced Meal)

De studie zou klaar zijn om gepubliceerd te worden, en de glycemische resultaten tussen de 1ste en de 2de groep zouden alvast gelijkaardig geweest zijn.

   

In dit artikel kan je lezen hoe je de MiniMed 780G op een meer eenvoudige manier kan gebruiken en wat de resultaten zijn van de MiniMed 780G en Tandem Control IQ bij zeer jonge kinderen. Je kreeg ook een overzicht van de wetenschappelijke studies bij open-source closed-loop systemen en wat hoop dat we ook hiermee op korte tijd naar een volledig closed-loop systeem kunnen evolueren. 

 

Als je graag de verschillen tussen de belangrijkste closed-loop systemen nog eens op een rij wil zien, klik dan hier om het "Overzicht van de 10 Beste Closed-loop Systemen" te downloaden.

 

Groetjes,

Key AID System Developments from ADA 2024

The Evolution of Diabetes Technology: Insights from Professor Chant...

AID Systems Update Spring 2024

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter