Become An Expert
Log In

Nieuwe closed-loop inzichten van ADA2024

Jun 24, 2024

 

De 84e Scientific Sessions van de American Diabetes Association (ADA) vindt plaats van 21-24 juni 2024 in Orlando en is het grootste wereldwijde congres dat uitsluitend gewijd is aan diabetes.

Dit toonaangevende evenement heeft meer dan 200 sprekers en meer dan 2100 presentaties en biedt een schat aan kennis en vooruitgang op het gebied van diabeteszorg en -onderzoek.

 

 

In deze blogpost gaan we dieper in op de laatste updates over closed-loop systemen die tijdens de sessies werden gedeeld.

 

Opmerkelijke hoogtepunten zijn onder andere:

 • Medtronic toonde de eerste gebruikersgegevens van de MiniMed 780G met de nieuwe Simplera Sync-sensor, die een indrukwekkende Time in Range (TIR) lieten zien van wel 80% bij volwassenen en 84% bij gebruik van de aanbevolen instellingen. Ze presenteerden ook een onderzoek naar de Minimed 780G bij mensen met diabetes type 2, waarbij een gemiddelde TIR van 80% werd behaald.
 • Insulet rapporteerde dat training voor de Omnipod 5, zowel persoonlijk, virtueel als zelf begeleid, vergelijkbare resultaten oplevert. Er zijn veelbelovende resultaten getoond voor de Omnipod 5 bij mensen met type 2-diabetes, waaronder mensen die alleen basale insuline gebruiken.
 • Beta Bionics toonde aan dat zowel persoonlijke als virtuele training, uitgevoerd door een team onder leiding van een endocrinoloog of een huisarts, vergelijkbare resultaten oplevert.
 • Embecta vertelde waarom mensen met diabetes type 2 baat zouden kunnen hebben bij een 300 E of meer patchpomp, iets wat ze op de markt willen brengen.

 

Lees nu het eerste rapport van het ADA-congres om een kijkje te krijgen in de toekomst van diabetesmanagement.

 

 


 

Medtronic

 

 

 

#1 MiniMed 780G met Simplera Sync-sensor en EWIS leidt tot een gemiddelde TIR van 80%-84%.

 

 

Medtronic onthulde de resultaten van een prospectief onderzoek van het MiniMed 780G-systeem, in combinatie met de nieuwe Simplera Sync-sensor en een 7-daagse infusieset (EWIS).

 

Aan het onderzoek namen 250 mensen met diabetes type 1 deel, met de leeftijd van 7 tot 80 jaar, die het systeem drie maanden lang gebruikten.

 

De resultaten (TIR = Time In Range, TBR = Time Below Range) zijn als volgt:

 • Jeugd (7-17 jaar) n=109: TIR steeg van 54% naar 71%, terwijl TBR stabiel bleef (1,6% naar 1,9%).
 • Volwassenen (18-80 jaar) n=107: TIR verbeterde van 67% naar 80%, zonder significante toename van hypoglycemie (TBR van 1,7% naar 1,5%).

 

Een subset van deelnemers gebruikte de aanbevolen instellingen (glucose streefwaarde 100 mg/dl en actieve insuline tijd van 2 uur), die nog betere resultaten lieten zien:

 • Jeugd (7-17 jaar) n=41: TIR bereikte gemiddeld 75%, TBR 1,9%.
 • Volwassenen (18-80 jaar) n=45: TIR bereikte gemiddeld 84%, TBR 1,7%.

 

 

 

Het is opmerkelijk dat de gemiddelde TIR in dit onderzoek 80% was, oplopend tot 84% met de aanbevolen instellingen!

 

In een recent real-world onderzoek liet de MiniMed 780G een gemiddelde TIR van 72,3% zien.

We zijn optimistisch dat het nieuwe MiniMed 780G-systeem, met de nieuwe sensor, infusieset en mogelijke algoritmeverbeteringen, nog betere resultaten in de praktijk zal opleveren.

 

 

#2 Prospectief onderzoek naar MiniMed 780G bij type 2-diabetes toont TIR van 80%

 

Momenteel zijn closed-loop systemen alleen goedgekeurd voor personen met type 1-diabetes,

maar meerdere studies hebben aangetoond dat ze ook effectief zijn bij het beheren van glucosewaarden bij mensen met type 2-diabetes.

 

De fabrikanten van closed-loop systemen zijn nu bezig met het verzamelen van de benodigde gegevens om hun systemen ter goedkeuring voor te leggen aan de FDA en de Europese autoriteiten voor deze nieuwe indicatie.

Medtronic, bijvoorbeeld, is gestart met de rekrutering voor een grote studie met 575 deelnemers met type 2-diabetes, die zal worden gebruikt om de MiniMed 780G in te dienen voor goedkeuring door de FDA voor type 2-diabetes.

 

 

Op ADA 2024, werden de resultaten van een kleiner onderzoek met 95 volwassenen met type 2-diabetes gepresenteerd.

 

Het onderzoek omvatte:

 • 58 mensen die basaal-bolus insuline (4x/d) gebruiken
 • 30 mensen die een insulinepomp gebruiken
 • en 7 mensen die een AID-systeem gebruiken

De meeste deelnemers gebruikten ook andere (niet-insuline) glucoseverlagende therapieën.

 

Na drie maanden gebruik van het MiniMed 780G-systeem, werden volgende resultaten gezien:

 • TIR gestegen van 72% naar 80%, terwijl TBR laag bleef (0,4% naar 0,3%)
 • HbA1c gedaald van 7,9% naar 7,2%
 • Totale dagelijkse insulinedosis verhoogd van gemiddeld 77 eenheden/dag tot 92 eenheden/dag
 • Het  gewicht van de deelnemers nam niet significant toe  (gemiddeld van 105 naar 107 kg)
 • Deelnemers meldden ook minder diabetesangst en minder angst voor hypoglykemie aan het einde van de onderzoeksperiode.

 

 

Gezien de verhoging van de totale dagelijkse insulinedosis zijn we benieuwd naar de resultaten over 6 en 12 maanden met betrekking tot het gewicht van de deelnemers.

 

Terwijl het normaal is dat de insulinebehoefte toeneemt om een betere glucoseregeling te krijgen,

het belangrijk is om te voorkomen dat mensen met type 2-diabetes "overbehandeld" worden met insuline, omdat dit kan leiden tot een cyclus van gewichtstoename en verhoogde insulinebehoefte.

 

 

 


 

Insulet

 

 

 

#1 Persoonlijke, virtuele en zelfgestuurde training van Omnipod 5 geven vergelijkbare glucoseresultaten

 

 

Gebruikers die nieuw zijn met het Omnipod 5 closed-loop systeem kunnen hun educatie voltooien onder leiding van een trainer, virtueel of persoonlijk,

Of voor diegenen die upgraden van een eerder Omnipod-systeem, kunnen online, zelfgestuurde educatie modules worden gevolgd.

 

Insulet toonde resultaten van meer dan 31.000 mensen  die het Omnipod 5 closed-loop systeem gebruikten, dat de TIR- en TBR-resultaten in alle groepen vergelijkbaar waren.

 

Deze resultaten ondersteunen de effectiviteit van virtuele en zelfgestuurde training voor closed-loop systemen.

en steunen de uitbreiding van deze opties om gemakkelijke en tijdige toegang tot closed-loop technologie mogelijk te maken.

 

 

 

#2 Omnipod 5 voor mensen met type 2 diabetes ingediend bij FDA op basis van gegevens van de SECURE-T2D studie

 

 

Insulet is de eerste die een grote studie van hun closed-loop systeem heeft afgerond

en de Omnipod 5 ter goedkeuring voorleggen aan de FDA voor mensen met diabetes type 2.

 

Op ADA 2024 werden de resultaten van de SECURE-T2D studie gepresenteerd:

 

305 volwassenen met type 2 diabetes gebruikten het Omnipod 5-systeem gedurende 3 maanden.

 • 21% gebruikte alleen basale insuline
 • 73% gebruikte basaal-bolus insuline
 • en 6% gebruikte vóór het onderzoek een insulinepomp 

De deelnemers gebruikten ook andere (niet-insuline) glucoseverlagende therapieën: 55% gebruikte GLP1-agonisten  en 44% gebruikte SGLT2-remmers.

 

Deelnemers konden kiezen hoe ze wilden bolussen:.

 • Sommigen telden koolhydraten en voerden de grammen koolhydraten in die ze gingen eten
 • Anderen gebruikten maaltijdaankondigingen met vaste doses of kleine/middelgrote/grote opties
 • Sommigen bolusten alleen voor bloedglucosecorrecties

 

 

 

Resultaten na 13 weken van het gebruik van het Omnipod 5-systeem toonden hetvolgende aan:

 • TIR steeg van 45% naar 66%, terwijl TBR laag bleef op 0,2%.
 • HbA1c daalde van 8,2% naar 7,4%, waarbij het meeste voordeel werd gezien bij mensen met een hoger HbA1c bij aanvang.
 • In tegenstelling tot de resultaten met het MiniMed 780G-systeem daalde de gemiddelde totale dagelijkse insulinedosis van 0,8 U/kg/dag naar 0,57 U/kg/dag, een discrepantie die onverklaard blijft.
 • Er werden geen resultaten van gewichtsverandering bekendgemaakt

 

 

 

Het gebruik van de Omnipod 5 resulteerde ook in significante en klinisch betekenisvolle verbeteringen in diabetes distress,

met een opmerkelijke afname van het percentage deelnemers dat een hoge diabetes distress ervaart (T2-DDAS totaalscore ≥2,0).

 

 

 

In Insulet's persbericht  op 21 juni 2024, concludeerde Dr. Trang Ly, Insulet Senior Vice President en Medisch Directeur:

“These data demonstrate that simple, easy-to-use AID technology, such as Omnipod 5, can be adopted by a broad population of people with type 2 diabetes and improve their lives.”

 

 

 


 

Beta Bionics

 

 

# Gelijksoortige resultaten met de iLet na fysieke / virtuele educatie via team olv endocrinoloog / huisarts

 

Bionic Pancreas System Safe, Cuts HbA1c in Type 1 Diabetes | MedPage Today

 

In de VS wordt 50% van de mensen met diabetes type 1 behandeld door huisartsen.

Hoewel closed-loop systemen meestal worden gestart in endocrinologieklinieken, is de iLet ontworpen om eenvoudig genoeg te zijn om de opstart direct via de huisarts te doen.

 

Beta Bionics deed een kleine cross-overstudie bij 40 volwassenen met type 1-diabetes die 14 dagen gebruikelijke zorg kregen en 14 dagen de iLet gebruikten, of andersom.

 •  10 mensen werden getraind door de endocrinologie kliniek ter plaatse
 •  10 mensen werden getraind door de endocrinologie kliniek virtueel
 •  10 mensen werden getraind door het team van de huisarts ter plaatse
 •  10 mensen werden getraind door het team van de huisarts virtueel

 

 

 

De resultaten werden gepresenteerd op de ADA.

Er waren geen verschillen in gemiddelde bloedglucose tussen de 4 groepen,

en alle groepen bereikten een significant betere TIR zonder toename van hypoglycemie.

 

 

 

 

Deze bevindingen suggereren dat closed-loop systemen met een eenvoudig initiatieproces zoals het iLet-systeem,

de toegang tot closed-loop systemen zou kunnen uitbreiden voor mensen die alleen toegang hebben tot eerstelijnsgezondheidszorg.

 

 

 


 

Embecta

 

Geen ALT-tekst opgegeven voor deze afbeelding

 

 

# Gekwantificeerde gegevens over de totale dagelijkse insulinebehoefte van mensen met T2D laten zien dat er behoefte is aan 300U insuline patch pompen.

 

Embecta presenteerde gegevens van een retrospectief observationeel onderzoek waarin potentiële factoren voor de totale dagelijkse insulinedosis (TDD) werden geëvalueerd.

Het onderzoek analyseerde meer dan 41.000 volwassenen met type 2-diabetes die meervoudige dagelijkse injecties (MDI)-behandeling gebruikten, afkomstig uit de IQVIA ambulante elektronische medische dossierset (01/2017 - 07/2022).

 

De belangrijkste bevindingen waren:

 • De gemiddelde TDD in de VS was 96 eenheden per dag.
 • Verdeling van insulinegebruik:
  • 23% gebruikte <50 eenheden per dag
  • 41% gebruikte 50-100 eenheden per dag
  • 21% gebruikte 100-150 eenheden per dag
  • 15% gebruikte >150 eenheden per dag

 

 

Significante voorspellers van lagere TDD  waren:

 • Vrouwelijk geslacht (vs. mannetjes)
 • Afrikaans-Amerikaans ras (vs. blank)
 • Andere Amerikaanse volkstellingsregio's dan het zuiden (vs. Zuiden)
 • Gebruik van sulfonylureum of metformine in de 6-maanden pre-indexperiode
 • Gebruik van 2-3 extra diabetesmedicijnen  (ongeacht klasse) in de pre-indexperiode (vs. alleen MDI)

 

Voorspellers van grotere TDD  waren:

 • Leeftijd 30-64 jaar (vs. ≥65 jaar)
 • Verhoogde BMI (3% stijging voor elke eenheid stijging in BMI)
 • Gebruik van GLP1 of SGLT2 in de pre-indexperiode van 6 maanden

 

 

Op basis van deze gemiddelde TDD's schatte Embecta het aantal mensen voor wie insulinereservoirs van 200 eenheden (u) en 300 u voldoende zouden zijn voor verschillende draagtijden

en het aantal patchpompen dat in de loop van de tijd nodig zou zijn.

 

Voor 72 uur draagtijd:

 • 200u-reservoirs waren voldoende voor 15.612 (38%) volwassenen
 • 300u-reservoirs waren voldoende voor 26.290 (64%) volwassenen

 

Voor 48 uur draagtijd:

 • 200u-reservoirs waren voldoende voor 64% van de volwassenen
 • 300u reservoirs waren voldoende voor 85% van de volwassenen

 

Voor 24 uur draagtijd:

 • 200u-reservoirs waren voldoende voor 94% van de volwassenen
 • 300u reservoirs waren voldoende voor 99% van de volwassenen

 

Naarmate het bewijs groeit met betrekking tot de voordelen van closed-loop systemen voor mensen met diabetes type 2,

het is belangrijk op te merken dat slechts voor 38% van de volwassenen met type 2-diabetes in de VS een insulinepatchpomp met 200 eenheden voldoet voor drie dagen.

 

Daarom is de ontwikkeling van insulinepatchpompen met grotere reservoirs, zoals die van Embecta, een cruciale stap voorwaarts.

 

 


 

Conclusie

 

 

 

 Tot slot leverde de ADA 2024 conferentie tal van nieuwe inzichten en veelbelovende testresultaten op.

 

We zijn optimistisch dat de gemiddelde TIR kan oplopen tot 80% tot zelfs 84% bij personen die het nieuwe MiniMed 780G-systeem gebruiken.

Het is ook bemoedigend om te zien dat er belangrijke stappen worden gezet om deze technologie uit te breiden naar mensen met type 2-diabetes.

 

Deze congressen dienen als een krachtige herinnering dat we niet alleen zijn.

Veel toegewijde mensen werken elke dag onvermoeibaar aan de behandeling en genezing van diabetes, en velen van ons streven ernaar om op elke mogelijke manier te helpen.

 

"It takes all of us to end diabetes."

 

Stap voor stap, we kunnen het.

 

 

Om meer te weten te komen over closed-loop systemen en je deskundigheid op het gebied van diabetestechnologie te vergroten, klik hier om je gratis proefabonnement van 7 dagen te starten van het Diabetes Technology Expert Programma.

 

Met meer dan 20 uur aan videoprogramma's en cursussen over meer dan 25 glucosesensoren, insulinepompen en AID-systemen is dit het meest uitgebreide platform dat beschikbaar is om snel en effectief vaardigheden op te doen.

 

Word nu lid en word een echte expert in diabetestechnologie!

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Key AID System Developments from ADA 2024

The Evolution of Diabetes Technology: Insights from Professor Chant...

AID Systems Update Spring 2024

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter