Become An Expert
Log In

Diabetes Technologie in de Spotlight: 10 EASD Highlights

Oct 21, 2023

 

Van 2 tot 6 oktober 2023 vond het EASD congres plaats in Hamburg, het grootste diabetescongres in Europa.

Er waren meer dan 11 000 deelnemers, waarvan 9.621 ter plaatse en nog eens 1.597 online.

 

Zoals gebruikelijk, overvalt je altijd een gevoel van FOMO (Fear of Missing Out) wanneer je het programma bekijkt, aangezien het onmogelijk is om alle sessies bij te wonen.... Gelukkig konden we rekenen op het uitgebreide verslag van het team van Kelly Close om op de hoogte te blijven van de belangrijkste ontwikkelingen. 🙏

 

In deze blogpost overlopen we de 10 meest opvallende hoogtepunten op het gebied van diabetes technologie van het EASD:

 • #1 Real-world Data van MiniMed 780G bij >100.000 Gebruikers
 • #2 Simplera Sensor Behaalt CE-label
 • #3 Head-to-head Studie van Closed-Loop Systemen
 • #4 Tandem Onderzoekt Algoritme om Tandem Control-IQ Instellingen te Vereenvoudigen
 • #5 Real-world Data van Bijna 70.000 Omnipod 5 Gebruikers
 • #6 AiDAPT Studie Bevestigt Veiligheid en Effectiviteit van Closed-Loop Systemen voor Zwangere Vrouwen met Type 1 Diabetes
 • #7 CamAPS HX: Volledig Closed-Loop Systeem voor Volwassenen met Type 1 Diabetes
 • #8 INREDA Toont Indrukwekkende Resultaten met Bihormonaal Closed-Loop Systeem
 • #9 Meer Aziatische Glucosesensoren
 • #10 De Toekomst van Glycemiecontrole: Time in Tight Range?

 

Blijf lezen als je volledig op de hoogte wilt zijn!

 


 

#1 Real-world Data van MiniMed 780G bij >100.000 Gebruikers

 

 

Op het EASD-congres werden nog maar eens real-world data gedeeld, deze keer van maar liefst 101.629 gebruikers van de MiniMed 780G. 

 

Deze gegevens onthulden een gemiddelde 

 • geschat HbA1c van 7,0%, 
 • Time in Range (TIR) van 72,3% 
 • en een Time Below Range (TBR) van slechts 1,6%.

 

De tijd in automodus was iets lager deze keer, slechts 90%.

Op dit moment is de voornaamste reden om uit automodus te gaan, de sensorproblemen met de Guardian 4 sensor. 

 

Gelukkig komt er volgend jaar een nieuwe sensor aan, waarbij de eerste berichten aangeven dat er minder sensorproblemen zouden mee zijn.

De Instinct CGM is namelijk makkelijker aan te brengen, en dat zou een deel van de “sensor update” meldingen kunnen voorkomen.

 

 

Als we kijken over de landen heen, blijft de prestatie van de MiniMed 780G opvallend stabiel van land tot land.

Deze typische Medtronic slide toont altijd mooi hoe closed-loop systemen een echte “equalizer” zijn:

 • niet alleen tussen landen onderling,
 • maar waarschijnlijk ook tussen centra onderling. 

 

Als je dan toch inzoomt op de landen, lijkt Polen het het beste te doen.

Daar zagen de mensen Medtronic een associatie met het iets hogere gebruik van de “beste instellingen”,

 • namelijk een streefwaarde van 100 mg/dl (5.6 mmol/l)
 • en een actieve insulinetijd van 2 uur.

 

De boodschap was dan ook opnieuw om zoveel mogelijk deze “meest agressieve” settings te gebruiken.

 


 

#2 Simplera Sensor Behaalt CE-label

 

De Simplera CGM had een week voor het EASD een CE-label gekregen, en werd op het EASD alshetware gelanceerd. 

 

Deze nieuwe sensor van Medtronic biedt het voordeel 

 • van een sensor en zender in één
 • met een 50% kleiner formaat dan de Guardian-sensor (hoewel iets groter dan de FreeStyle Libre 3 en Dexcom G7). 
 • Daarnaast heeft de Simplera een kortere opwarmtijd van slechts 30 minuten.

 

De nauwkeurigheid (MARD 10,8%), de sensorlevensduur (7 dagen) en de compatibiliteit met zowel Android als iOS zijn vergelijkbaar met de Guardian 4. 

 

Hoewel de CE-markering momenteel alleen geldt voor de nieuwe “Simplera” sensor in combinatie met de InPen,

verwachten we in de nabije toekomst ook een CE- en FDA-label voor de “Instinct CGM”, dezelfde sensor voor gebruik met de MiniMed 780G.

 


 

#3 Head-to-head Studie van Closed-Loop Systemen

 

Het EASD-congres bracht resultaten van een van de eerste grootschalige head-to-head studies met closed-loop systemen.

In een centrum in Barcelona werden 132 volwassenen met type 1 diabetes prospectief gevolgd met behulp van Diabeloop, MiniMed 780G en Tandem Control-IQ technologie.

 

De resultaten waren veelbelovend:

 • het HbA1c daalde van gemiddeld van 7,5% naar 6,6%.
 • en de TIR steeg van gemiddeld van 60% naar 74%.

 

 

Er lijkt een trend te zijn dat de MiniMed 780G de hoogste TIR had en Diabeloop een iets minder hoge TIR.

 

De vraag is natuurlijk of dit mogelijk lag aan de toewijzing van de apparaten?

De studie was namelijk niet gerandomiseerd en de baseline HbA1c van de MiniMed 780G was ook iets lager.

 

Deze resultaten pleiten wel in het voordeel van Medtronic, die al vaker stelde dat hun SmartGuard algoritme het meest responsieve algoritme is.

 


 

#4 Tandem Onderzoekt Algoritme om Tandem Control-IQ Instellingen te Vereenvoudigen

 

 

Het optimaliseren van de instellingen voor Tandem Control-IQ kan een uitdaging zijn voor zowel zorgverleners als gebruikers.

Op het EASD toonde Tandem een onderzoek met een "Adaptive Therapy Settings Algorithm", dat ontwikkeld werd om dit proces te vereenvoudigen. 

 

Hoe werkt het?

Nadat de gebruiker Tandem Control-IQ 3 dagen heeft gedragen, past het nieuwe algoritme de instellingen aan op dag 3, dag 7 en dan wekelijks, op basis van patronen in de glycemie.

 

In een studie onder volwassenen met type 1 diabetes die overstapten naar Tandem Control-IQ technologie,

leidde dit nieuwe algoritme tot een Time in Range stijging van 19% na slechts 30 dagen.

 

Dit nieuwe algoritme kan dus de noodzakelijke aanpassingen aan de instellingen automatisch berekenen en belooft het gebruik van Tandem Control-IQ te vergemakkelijken.

De integratie van dit nieuwe algoritme in Control-IQ is gepland ten vroegste in 2025, bij de lancering van "Control-IQ 2.0".

 

In de komende maanden zal Tandem nog druk bezig zijn met andere lanceringen:

 • Integratie van de Dexcom G7 sensor in Tandem Control-IQ (reeds gelanceerd in een kleine groep in US)
 • Integratie van de FreeStyle Libre sensor
 • Lancering Tandem Source (de update van t:connect)
 • Lancering t:connect app met bolusfunctie in Europa
 • Lancering Control-IQ 1.5 waarbij vooral de limieten van de totale insulinedagdosis en het gewicht uitgebreider zullen zijn

 

Op dit moment staat de totale insuline dagdosis en gewicht bij Control-IQ ingesteld op respectivelijk  10-100 E per dag en 25-140 kg.

Bij Control-IQ 1.5 zullen de limieten uitgebreid worden naar 5-200 E per dag en >10 kg, onder andere op basis van de PEDAP studie.

 

 


 

#5 Real-world Data van Bijna 70.000 Omnipod 5 Gebruikers

 

 

Insulet presenteerde real-world data van 69 994 gebruikers in de Verenigde Staten.

Deze gegevens tonen het toenemende gebruik van de Omnipod 5.

 

De resultaten waren iets minder rooskleurig dan verwacht, mede doordat veel gebruikers niet kozen voor de laagste streefwaarde.

 • Met een streefwaarde van 110 mg/dl (6,1 mmol/l) bereikten ze een TIR van 69%, 
 • terwijl andere streefwaarden lagere TIR-waarden opleverden (61% en 54%). 
 • De Time Below Range bleef wel consistent laag, namelijk minder dan 2%.

 

Insulet heeft ook aangekondigd dat Nederland begin volgend jaar zal mogen starten met de Omnipod 5,

en dat daarna Frankrijk, Italië, Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland aan de beurt zijn. 

 

Ook bij ons zijn heel veel mensen die aan het wachten zijn op dit systeem, maar de mensen in België zullen spijtig genoeg nog even geduld moeten hebben.

 

Wat betreft de integratie van nieuwe sensoren werd benadrukt dat het doel van Insulet is om Omnipod 5 aan te bieden met een sensor naar keuze,

en dan gaat het dus om de Dexcom G6, Dexcom G7 en FreeStyle Libre (2 of 3) sensor.

Een meer concrete timeline hiervoor werd niet gegeven.

 


 

#6 AiDAPT Studie Bevestigt Veiligheid en Effectiviteit van Closed-Loop Systemen voor Zwangere Vrouwen met Type 1 Diabetes

 

 

Op het EASD werden de resultaten besproken van de AiDAPT studie, de grootste studie met closed-loop systemen tijdens de zwangerschap.

Gelijktijdig aan het EASD, werden de resultaten ook gepubliceerd in de NEJM

 

In deze studie werden in enkele centra in de UK 124 zwangere vrouwen met type 1 diabetes

gerandomiseerd naar het CamAPS FX closed-loop systeem of hun gewone therapie (dus een manuele insulinepomp of insulinepennen).

 

Zoals te verwachten waren de resultaten zeer goed. 

 • De mensen op CamAPS FX hadden een TIR van 68% 
 • in vergelijking met een TIR van 56% bij de mensen zonder closed-loop.

(De TIR was hier 63-140 mg/dl of 3.5-7.8 mmol/l, aangepast aan de zwangerschap)

 

Alhoewel de studie niet gepowered was om zwangerschapsuitkomsten te bekijken,

werd toch opgemerkt dat deze betere glycemiecontrole ook een goed effect had op de gezondheid van moeder en kind:

 • het gewicht van de moeder was 3.5 kg lager
 • de moeders hadden minder hypertensie en pre eclampsie
 • en de baby’s waren minder groot (macrosomie bij 39% in vergelijking met 50%).

 

De presentatie van deze resultaten kon rekenen op een groot applaus van de zaal

en er werd besloten dat “closed-loop systemen moeten aangeboden worden bij elke zwangere vrouw met type 1 diabetes”.

 


 

#7 CamAPS HX: Volledig Closed-Loop Systeem voor Volwassenen met Type 1 Diabetes

 

 

Op met EASD zagen we ook een van de eerste studies met een volledig closed-loop systeem bij volwassenen met type 1 diabetes.

Een volledig closed-loop systeem betekent dat je je maaltijden niet meer moet aangeven, iets waar we natuurlijk allemaal naartoe willen.

 

Dit algoritme werd getest bij mensen met een minder goed HbA1c, namelijk >8%, omdat er vermoed wordt dat dit waarschijnlijk de populatie is die hier het meeste baat bij zal hebben. 

 • Mensen met een HbA1c van <8% zijn waarschijnlijk mensen die al heel goed bolussen voor de maaltijden, 
 • en we weten ook dat een systeem met maaltijdbolussen het altijd beter zal doen dan een systeem zonder maaltijdaankondiging.

 

Het ging om een kleine studie, namelijk maar bij 26 volwassenen,

en bij hen werd het systeem in open-loop vergeleken met het systeem in closed-loop, gedurende 8 weken.

 

De resultaten waren redelijk OK:

 • Het HbA1c daalde van 8.8% naar 8.2%
 • De TIR steeg van 36% naar 50%
 • En de TBR bleef laag: van 0.6% in open-loop naar 0.9% in closed-loop

 

Een HbA1c van 8.2% en een TIR van 50% is natuurlijk nog niet spectaculair,

maar het is wel duidelijk beter dan van waar deze mensen komen zonder closed-loop…

 


 

#8 INREDA Toont Indrukwekkende Resultaten met Bihormonaal Closed-Loop Systeem

 

Het bihormonaal closed-loop systeem van INREDA wordt actief onderzocht in Nederland, en de resultaten van een van hun grotere studies (FREE1) werd op het EASD gedeeld.

 

Het gaat om een voor en na studie bij 82 volwassenen met type 1 diabetes, die het systeem maar liefst 1 jaar gedragen hebben. 

 

Net zoals in hun vorige kleinere studie, waren de resultaten zeer goed!

 • Het HbA1c daalde van 7.8% naar 6.9%
 • De TIR steeg van 56% naar 80%!
 • En de TBR daalde van 3.2% naar 1.5%.

 

De tijd in automodus was 95%, wat toch pleit voor een goede draagbaarheid van het systeem.

 • Zoals je misschien weet is dit een van de grootste nadelen van de INREDA AP, namelijk dat het een hele grote pomp is, en dat er best veel werk is om het systeem draaiende te houden.
 • De AP heeft namelijk 2 katheters, 2 infusiesets en 2 sensoren, en de glucagon moet elke dag manueel opgelost worden.
 • Desalniettemin bleken de deelnemers van deze studie hier toch in te slagen.

 

Een TIR van 80% met een closed-loop systeem waarbij je zowel geen maaltijden als geen sport moet aangeven, is natuurlijk spectaculair!

Spijtig genoeg zullen we toch nog even moeten wachten op de commerciële beschikbaarheid hiervan, aangezien dit ten vroegste voor 2025 zou zijn.

 


 

#9 Meer Aziatische Glucosesensoren

 

 

 

Op het EASD zagen we opvallend veel Aziatische sensorfabrikanten die aanwezig waren op de "technology fair" (de standjes) van het EASD,

en zich aan het klaarmaken zijn om hun product op de Europese markt te brengen.

 

Deze sensoren hebben dus al een CE-label of verwachten er één op korte termijn,

wat betekent dat ze toch enige evidentie hebben kunnen aanleveren wat betreft hun accuraatheid en betrouwbaarheid.

De MARD die vermeld wordt door de firma's is dan ook vaak net onder de 10%.

 

Hier moet wel opgemerkt worden dat er soms twijfels zijn over de betrouwbaarheid van deze studies,

en dat de resultaten vaak niet openbaar zijn, wat het moeilijk maakt om het ten gronde te kunnen nakijken.

 

Enkele algemene kenmerken van deze sensoren zijn:

 • ze kunnen 10-15 dagen ter plaatse blijven,
 • ze hebben geen vingerprikken nodig voor de kalibratie,
 • en ze zenden hun glycemiedata naar een bijhorende app op je gsm.

 

Daarnaast verwachten we natuurlijk ook een prijsverschil met de huidige sensoren van Amerikaanse origine (Abbott, Dexcom en Medtronic).

 


 

#10 De Toekomst van Glycemiecontrole: Time in Tight Range?

 

Eén van de thema's van het EASD dit jaar was de oproep om meer te beginnen kijken naar de "Time in Tight Range" in plaats van "Time in Range":

 • Time in Tight Range (TITR): 70-144 mg/dl (4-8 mmol/l)
 • Time in Range (TIR): 70-180 mg/dl (4-10 mmol/l)

 

Een van de redenen om te streven naar een hogere TITR is dat een glucosewaarde tussen 70-144 mg/dl (4-8 mmol/L) beter overeenkomt met de glucosewaarden van mensen zonder diabetes.

 •  Mensen zonder diabetes hebben namelijk 96% van de tijd een glycemie tussen de 70-140 mg/dl (4-8 mmol/l),
 • en slechts 2,4% van de tijd een glycemie tussen de 140-180 mg/dl (8-10 mmol/l).

 

Er wordt ook aangehaald dat de huidige zorg voor diabetes niet goed genoeg is.

 • Op dit moment ervaren meisjes met type 1 diabetes die gediagnosticeerd worden voor hun 10e levensjaar een verlies van 17 levensjaren,
 • en jongens met dezelfde diagnose voor hun 10e levensjaar verliezen 14 levensjaren.

Er is dus alle reden om te streven naar een betere glycemiecontrole die vergelijkbaar is met leeftijdsgenoten zonder diabetes.

 

Daarbij wordt gesteld dat sinds de opkomst van closed-loop systemen het ook echt mogelijk is om te beginnen streven naar een hogere TITR in plaats van enkel te kijken naar de TIR.

 

Vorig jaar werden de ISPAD-richtlijnen alvast aangepast om dit "nieuwe concept" te integreren:

 

 

 

 

Op het EASD presenteerde Medtronic gegevens die aantoonden hoe een closed-loop systeem de TITR kan verbeteren. 

 • Ze onderzochten de Carelink-gegevens van meer dan 10.000 mensen met type 1 diabetes ouder dan 15 jaar, die ook sensordata hadden van vóór de ingebruikname van de MiniMed 780G.
 • De TITR steeg van 37% voor automodus naar 49% in automodus. 

 

Opvallend was de aanzienlijk betere TITR bij de 530 mensen die “de optimale instellingen” gebruikten (een streefwaarde van 100 mg/dl (5.6 mmol/l) en een actieve insulinetijd van 2 uur).

Hun TITR bedroeg 57%.

 

 

Hoewel het al een stap voorwaarts zou zijn als de meerderheid van mensen met type 1 diabetes de internationale TIR-doelen zou kunnen bereiken (wat op dit moment nog steeds niet het geval is),

kan het misschien geen kwaad om verder te kijken?

 • Misschien moeten we inderdaad streven naar nog betere resultaten? 
 • Of is TITR inderdaad een betere parameter dan TIR bij het verminderen van complicaties?

 

Op het EASD congres werd door mensen uit de zaal wel direct opgemerkt dat het streven naar een hogere TITR wel eens extra veel diabetes burden zou kunnen teweegbrengen.

Van mensen met diabetes zelf horen we ook vaak dat we vooral de "Time in Happiness" niet mogen vergeten. 

 

De komende jaren zullen zeker uitwijzen wat het belang is van TITR,

en hoe we dit als parameter kunnen gebruiken zonder mensen met diabetes nog meer stress te geven. 

 


 

Deze ontwikkelingen in diabetes technologie beloven een betere toekomst voor mensen met (type 1) diabetes. 

Hopelijk kunnen we binnenkort al onze nieuwe Time in Range en Time in Tight Range doelen bereiken, zonder al te veel extra inspanningen!

 

Wil je een expert worden in diabetes technologie en je patiënten de best mogelijke zorg bieden? 

 

Overweeg dan om het "Diabetes Technology Expert Program" te volgen,

een 8 weken durend online programma dat je zal helpen om alle ins en outs van diabetes technologie te begrijpen en toe te passen in je dagelijkse praktijk.

Samen kunnen we de zorg voor diabetespatiënten naar een hoger niveau tillen.

 

Check nu het "Diabetes Technology Expert Program" en maak een verschil in het leven van jouw patiënten met type 1 diabetes!

Tot eind oktober is er 50% korting op het volledige platform.

 

 Veel groetjes,

De Evolutie van Diabetes Technologie: Inzichten van Prof Chantal Ma...

AID Systems Update Spring 2024

#ATTD2024 updates (EN)

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter