Become An Expert
Log In

Update februari 2023

Feb 22, 2023

Het grootste congres over diabetes technologie, het ATTD, is vandaag gestart. Van 22 tot en met 25 februari vindt het congres plaats in de beurs van Berlijn, waar je alles te weten kunt komen over Advanced Technologie & Therapies Diabetes. Het goede nieuws is dat je het congres ook virtueel kunt volgen. Dit is vooral handig wanneer er meerdere sessies tegelijk plaatsvinden en je ze achteraf nog eens wilt bekijken.

Op de eerste dag van het congres heeft Insulet aangekondigd dat UK en Duitsland als eerste landen in Europa zullen beginnen met de Omnipod 5.

Maar er is nog meer nieuws te melden deze maand:

 • Insulet heeft Bigfoot Autonomy (15-2-2023) en ACG gekocht (14-2-2023);
 • Publicatie Endocrine Society Guidelines voor mensen met diabetes en een hoog risico op hypoglycemie (15-2-2023);
 • Europese Commissie stemt voor uitstel van de nieuwe MDR wetgeving (16-2-2023);
 • ChatGPT voorspelt voor de toekomst van diabetes technologie (17-2-2023).

 

Lees hieronder verder om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over diabetes technologie.

 

 


1. De eerste Europese landen die mogen starten starten met Omnipod 5 zijn UK en Duitsland (21-2-2023)

Op 21-2-2023 heeft Insulet op zijn website aangekondigd dat de Omnipod 5 in het Verenigd Koninkrijk halverwege 2023 en in Duitsland eind 2023 zal worden gelanceerd.

Tijdens het ATTD-congres vandaag (22-2-2023) verklaarde Dr. Trang Ly (Medical Director Insulet Corp) dat andere landen waarschijnlijk zullen moeten wachten tot 2024. Dit is misschien wat teleurstellend nieuws voor degenen die uitkijken naar dit handige closed-loop systeem, maar het naleven van alle landelijke richtlijnen inzake gegevensdeling en gegevensprivacy zou veel werk vergen.

Verder heeft Insulet bevestigd dat ze nog steeds bezig zijn met de integratie van de Dexcom G7 en Libre2-sensor, evenals de ontwikkeling van een iOS-app voor Omnipod 5. Ze konden echter niet zeggen wanneer dit zou gecommercialiseerd worden.

 

2. Insulet koopt Bigfoot Autonomy (13-2-2023) en Automated Glucose Control (14-2-2023)

Bigfoot Biomedical werkte sinds 2016 aan een closed-loop systeem met de Asante insulinepomp en de Libresensor.

Alhoewel het er een veelbelovend project uitzag, er waren al heel lang geen updates meer over Bigfoot Autonomy. Blijkbaar heeft Insulet op 13-2-2023 de intellectuele rechten ervan overgekocht (voor 25 miljoen dollar), dus we zullen ook in de toekomst geen lancering van de Bigfoot Autonomy meer moeten verwachten.

Een dag later, op valentijn (14-2-2023), kondigde Insulet aan dat ze nog eens 25 miljoen dollar betaalden voor de intellectuele rechten van een closed-loop algoritme uit Californië (Automated Glucose Control).

Insulet versterkte met deze 2 aankopen zijn positie als wereldleider in closed-loop systemen.

 


3. Management of Individuals With Diabetes at High Risk for Hypoglycemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline 2023 (15-2-2023)

De Endocrine Society publiceerde op 15-2-2023 in JCEM een richtlijnen voor mensen met diabetes en een hoog risico voor hypoglycemie.

 

#1 Iedereen die insuline of sulfonylurea gebruikt, draagt best een glucosesensor

Opmerkelijk is dat mensen die insuline gebruiken of sulfonylureum nodig hebben, worden beschouwd als personen met een hoog risico op hypoglykemie.

Daarom wordt het gebruik van continue glucose monitoring (CGM) aanbevolen voor al deze mensen.

Deze aanbeveling gaat verder dan de recente richtlijnen van de ADA, die alleen CGM aanbevelen voor mensen die insuline gebruiken.

Helaas wordt een CGM voor deze grote groep momenteel niet vergoed, maar hopelijk kan deze aanbeveling beleidsmakers ervan overtuigen dat het belangrijk is om glucosesensoren te gebruiken om hypoglykemie te voorkomen.

 

#2 Kies voor glucagon waarbij je het poeder niet zelf moet oplossen

Een andere opmerkelijke aanbeveling heeft betrekking op glucagon. Er wordt een aanzienlijk verschil gemaakt tussen glucagon waarbij je het poeder zelf moet oplossen en glucagon waarbij dit niet nodig is. Volgens de Endocrine Society verdient de kant-en-klare vorm van glucagon de voorkeur, omdat deze veel eenvoudiger toe te dienen is.

De kant-en-klare glucagon kan je intranasaal toedienen (Baqsimi) of met een auto-injector (Gvoke of Ongluo). De beschikbaarheid van deze producten verschilt van land tot land.

 

#3 Voorkeur voor closed-loop systemen bij mensen met type 1 diabetes

De Endocrine Society heeft het over ADIP-technologieën, wat staat voor Algorithm-Driven Insulin Pumps. Dit is weer een andere term voor closed-loop systemen of Automated Delivery Systems.

Ze benadrukken opnieuw dat deze systemen de voorkeur hebben voor iedereen met type 1 diabetes.

 

Deze en andere richtlijnen zijn gratis na te lezen via deze link.

 


 4. Europees Parlement verlengt de transitie periode van de Medical Device Regulation (16-2-2023)

Ab 26.05.2021: MDR (Medical Device Regulation) löst das ehemalige MPG (Medizinproduktegesetz) ab. Neue Anforderungen werden u.a. an die Dokumentationspflicht und an das Risikomanagement gestellt. - KFO-Management Berlin

Op 16 februari 2023 werd in het Europees Parlement besloten om de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe MDR te verlengen van 2024 naar 2028. Dit is goed nieuws omdat de nieuwe MDR het veel moeilijker maakt voor bedrijven om nieuwe insulinepompen, sensoren en closed-loop systemen op de markt te brengen.

Het verkrijgen van een CE-label voor medische apparaten, zoals nieuwe insulinepompen, sensoren, en closed-loop systemen, wordt beschreven in de MDR-wetgeving. De nieuwe MDR is echter veel intensiever, kostbaarder en tijdrovender dan de oude. Hierdoor besluiten de meeste bedrijven om hun apparaten eerst op de Amerikaanse markt te brengen, waar het verkrijgen van een FDA-label gemakkelijker is.

Daarbij zien we dat sommige bedrijven hun producten hierdoor terugtrekken van de Europese markt (zoals bijvoorbeeld de AccuCheck Insight-pomp). Als deze trend aanhoudt, is er een risico op tekorten aan levensreddende apparaten voor patiënten.

Daarom is de verlenging van de overgangsperiode van de oude naar de nieuwe MDR een welkome ontwikkeling. Dit geeft bedrijven meer tijd om te voldoen aan de nieuwe en strengere regelgeving, terwijl patiënten toegang blijven houden tot de nieuwste en beste medische apparaten.

 


 

5. ChatGPT voorspelt de toekomst van diabetes technologie

ChatGPT: What Is It & How Can You Use It?

"Using ChatGPT to Predict the Future of Diabetes Technology" werd gepubliceerd op 17-2-2023 in JDST.

Hierin wordt beschreven wat ChatGPT antwoordt als je vraagt "What is the future of diabetes technology?" Dit was het antwoord:

 

The future of diabetes technology looks promising, as researchers and engineers are working on developing new and innovative devices and tools to help individuals with diabetes manage their condition more effectively. Here are some of the areas that are showing significant progress: 
 1. Continuous Glucose Monitoring (CGM): CGMs are devices that continuously measure blood glucose levels and provide real-time feedback to the user. These devices have been around for some time, but the technology is improving rapidly. In the near future, we can expect CGMs to become even more accurate, smaller, and more affordable. 
 2. Artificial Pancreas Systems: An artificial pancreas system is a closed-loop system that automatically adjusts insulin delivery based on CGM readings. These systems are in development and have shown promising results in clinical trials. 
 3. Smart Insulin Pens: These are insulin pens that are equipped with sensors to track insulin dosage, timing, and frequency. This can help patients to better manage their insulin regimen and avoid missed or incorrect doses. 
 4. Non-Invasive Glucose Monitoring: Several companies are working on developing non-invasive glucose monitoring technologies that do not require blood draws. These technologies could be a game-changer for diabetes management, as they would reduce the need for frequent finger sticks and make glucose monitoring more convenient. 
Overall, the future of diabetes technology looks very promising, and we can expect to see many new and innovative devices and tools in the coming years that will help individuals with diabetes to better manage their condition and improve their quality of life.

 

Tja... we hadden er eerlijk gezegd wel iets meer van verwacht.

In dit artikel wordt ook beschreven dat de rol van ChatGPT en andere chat-bot interfaces in het beantwoorden van wetenschappelijke en klinische vragen nog niet duidelijk is. 

Hoewel ChatGPT een veelbelovende tool lijkt te zijn voor de ontwikkeling en verbetering van diabetes technologie, zijn er belangrijke beperkingen van het model, zoals het gebrek aan transparantie van de data bron en de kwaliteit van de data die gebruikt wordt om het model te trainen.

Om ChatGPT te integreren in diabetes onderzoek, zal een grondige evaluatie, diversiteit van data en kwaliteitscontrole door menselijke experts van het trainingsdataset nodig zijn.

 

 


 

Zoals altijd blijft de ontwikkeling van diabetes technologie niet stilstaan. Het ATTD congres geeft ons elk jaar weer een kijkje in de toekomst en brengt ons op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en doorbraken. Het is duidelijk dat de Omnipod 5 binnenkort beschikbaar zal zijn in Europa, en dat we ons kunnen verwachten aan nog meer innovatieve oplossingen in de toekomst. We blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen en houden jullie op de hoogte van het laatste nieuws in de wereld van diabetes technologie. 

 

Groetjes,

Key AID System Developments from ADA 2024

The Evolution of Diabetes Technology: Insights from Professor Chant...

AID Systems Update Spring 2024

 

Lees meer hier
Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Read more here
Subscribe to the newsletter